Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2020

Hej!

Nu har vi kommit igång ordentligt och det har hittills inte varit någon större frånvaro på grund av sjukdom som i våras vare sig för medarbetare eller elever. Mitt intryck är att de genomförda utvecklingssamtalen i augusti flöt på väl trots utmaningen att dessa genomfördes digitalt. Många lärare beskriver att det blev mycket effektiva möten och det är inte omöjligt att vi även i framtiden, efter Corona, kan kombinera digitala samtal med de vanliga samtalen. Många föräldrar har uttryckt att de varit positiva till att genomföra utvecklingssamtalen på distans. Vi vet ännu inte hur Covid19-situationen ser ut i januari 2021 när vi ska genomföra vårens utvecklingssamtal. Jag återkommer med besked om detta i god tid innan samtalens start.

I övrigt gällande Covid19 så följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Känner man sig det minsta krasslig ska man stanna hemma och vara symtomfri i minst två dagar innan återkomst till skolan. I dessa förkylningstider så får många elever en helt vanlig förkylning med en ihållande hosta eller snuva och då rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man bokar ett test för att säkerställa att det inte är Covid19 och vid ett negativt resultat och enbart lindriga förkylningssymtom så kan eleven komma tillbaka till skolan när man orkar.

Vi har, som jag tidigare informerat om, ändrat på start- och sluttiderna för eleverna så att inte alla börjar och slutar samtidigt och trängsel uppstår vilket är en del i strategin för att minimera risken för smittspridning. Vi har också minskat antalet elever på morgonen respektive eftermiddagen för att få bättre kvalitet på PH-samtalen. Eleverna verkar vara nöjda med denna modell men självklart kommer vi att utvärdera detta i slutet på läsåret.

Betygsprognos
Nu inleds arbetet med betygsprognosen. För er föräldrar som är nya hos oss så innebär det att lärarna i ämneslagen ser över hur samtliga elever ligger till jämfört med sina uppsatta terminsmål och slutmål för årskurs 9. Om eleven inte ligger i fas med sina terminsmål kommer ni föräldrar att få ett mail från handledaren med information om detta. Prognosen är baserad på vad vi vet just nu. Du kan följa progressionen i EDS och följa arbetet i ditt barns digitala loggbok om hur studierna framskrider. Både EDS och den digitala loggboken når du via Kunskapsporten genom att använda ditt barns inloggning.

Observera att det är en prognos och inte en bedömning för terminsbetyget. Samtal med eleverna kommer att ske vecka 42 och 43.

Gångtunnel
Jag blev positivt överraskad när jag fick ett samtal om att det kanske äntligen blir trafiksäkert för våra elever som åker buss från busshållplats Hanviken. Vi har i många år stridit för detta och skrivit otaliga mail till Trafiksäkerhetsverket och nu verkar det ha gett effekt.

Jag har blivit kontaktad av Sweco Society AB på uppdrag av Trafikverkets projekt “Barns säkra skolvägar”. Sweco ska på uppdrag av Trafikverket utreda en korsning nära vår skola med syfte att förbättra säkerheten för barn i trafiken. Korsningen som utreds ligger mellan väg 260 och Skrubba Malmväg där många elever idag passerar på vad som bedöms vara ett trafikfarligt sätt. I samband med arbetet ska det i samråd göras en barnkonsekvensanalys vilket bland annat innefattar dialog med eleverna. Med tanke på Kunskapsskolans läge i förhållande till korsningen önskar de få höra hur eleverna på skolan upplever korsningen samt föra en dialog utifrån den projektering som föreslagits. Planen är att korsningen ska byggas om och istället bli planskild genom en tunnel alternativt en bro. Swecos representanter kommer att föra en dialog med representanter ur elevrådet som åker buss vid nämnd väg.

Tills dess att detta blir verklighet så vill jag åter uppmuntra till att ni pratar med era barn om vikten av att inte springa över vägen för att hinna med bussen. De går med 10 minuters mellanrum.

Informationsmöten för blivande år 6
På grund av rådande pandemi så kommer vi inte att genomföra informationsmöten eller öppna hus detta år. Vi kommer att lägga ut filmer på vår hemsida som beskriver vårt pedagogiska koncept. Vi kommer att spela in filmerna under denna vecka och de kommer att publiceras på hemsidan i november. Tipsa gärna vänner och bekanta om att gå in på hemsidan om de vill veta mer om oss!

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.