Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 17 februari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Hej !

Nu är det inte långt kvar till sportlovet!

Eleverna är tillbaka och får undervisning hela dagen istället för halvdagar. Jag hoppas att vi kan hålla kvar vid detta även efter sportlovet. Vi har haft ett fåtal bekräftade fall av covid-19 under den här terminen och det har gått ut mail till berörda vårdnadshavare. När vi får ett bekräftat fall på skolan så tittar vi på elevernas schema för att se vilka som kan ha utsatts för smitta. I vissa fall kan vi begränsa det till en mindre grupp men i andra fall kan vi inte det på grund av vem som insjuknat och hur hens schema såg ut den dag, eller de dagar, det finns en förhöjd smittrisk. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att informationen är relevant och når dem som är berörda. Jag har också löpande kontakt med smittskyddet för att vi ska följa deras rutiner och rekommendationer, både i det förebyggande arbetet och i smittspårningsarbetet.

Vi har nu gjort ytterligare åtgärder för att förhindra risken för smittspridning. Vi har extra matvakter som håller koll på kön och säkerställer att elever inte släpps in om det inte finns platser i matsalen. Jag har i dagarna också köpt in avspärrningsband som kommer att sträcka sig ända fram till elevskåpens slut för att förhindra att elever passerar mitt i matkön för att transportera sig till entréndörren.

Jag vill också passa på att be er prata med era barn om vikten av att hålla avstånd. Vi genomför åtgärder för att minska risken för smittspridning men vi upplever att många elever inte tar sitt ansvar. Elever kramas och hänger onödigt nära och vid tillsägelser upplever vi inte att det tas på allvar. Vi behöver alla hjälpas åt i denna tid!

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Som ni vet följer Kunskapsskolan Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Betygsprognos vårterminen 2021
Vi kommer att påbörja vårterminens betygsprognos under studiedagen nästa vecka. Betygsprognosen är en avstämning för att se hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål i de olika ämnena. Återkopplingen till elever och vårdnadshavare kommer att ske på olika sätt i de olika årskurserna denna gång för att vi ska kunna utvärdera vilken metod som är bäst för både elever och lärare. Mer information om detta får ni senare från arbetslagen.

Kursplanerna
Som ni säkert läst i pressen så har regeringen skjutit upp sjösättningen av de nya kursplanerna i grundskolan till augusti 2021 på grund av pågående pandemi. Kunskapsskolan kommer dock att arbeta med viss implementering av de nya kursplanerna som går att genomföra redan tidigare. Lärarna får nu tid i lugn och ro att sätta sig in i de nya förändringarna. Förändringarna i kursplanerna kommer inte att gälla samtliga ämnen, ni kan läsa mer om detta på skolverket.se.

Nästa vecka är det halvdag på torsdag och studiedag på fredag, vilket innebär att eleverna går i skolan fram till lunch på torsdagen och inte kommer till skolan på fredagen. Meddelande om tider för torsdagen kommer via arbetslagets veckobrev!

Vänligen
Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.