Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 mars - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Hej !

Smittspridningen av covid-19 fortsätter i samhället och i förra veckan kom Folkhälsomyndigheten ut med flera nya rekommendationer. Bland annat vad gäller hur smittspårning vid bekräftade fall ska gå till och att de nu rekommenderar asymtomatiska nära kontakter att testa sig. Den nya rekommendationen för smittspårning innebär att man ska smittspåra 48 timmar bakåt från första symtom och att de som har varit i nära kontakt med den bekräftat sjuka ska få information om detta. Nära kontakt definieras som inom 2 meter i minst 15 minuter ackumulerat under ett dygn under den smittsamma perioden. När vi får ett bekräftat fall hanterar vi smittspårningen utifrån denna rekommendation och vid behov i samråd med regionens smittskydd. Den nya rekommendationen kring testning hanteras av regionens smittskydd och kan se olika ut i olika regioner beroende på testkapaciteten. Den nya rekommendationen kring testning gäller inte grundskoleelever. Här hittar ni vad som gäller i region Stockholm om man har varit i nära kontakt med någon med bekräftad covid-19.

Som jag meddelade i förra veckan kommer här det schema som gäller fram till Påsklovet.

Det är som ni säkert förstår inte lätt att få till ett schema där vi ska undvika trängsel samtidigt som vi ska säkerställa att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Vi har gjort vårt allra bästa för att detta schema ska bli så bra som möjligt för alla våra elever samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddets rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

När lärarna genomför sina PH-samtal samt kommunikationspass kan de inte finnas tillgängliga för elever som arbetar hemma. Elever får då maila ämnesläraren och blir sen kontaktade via mail efter genomförda pass.

Nedan ser ni schemat som gäller vecka 11,12 och 13!
År 6: kommer att ha all undervisning i skolan, där alla kommunikationspass och andra pass bedrivs som vanligt. Samma start- och sluttider som veckorna innan sportlovet

År 7: kommer att ha fjärr-/distansundervisning 2 dagar i veckan, tisdag och onsdag. Detta innebär att tisdagen är ämnad åt matematik och idrott medan onsdagen blir SO, engelska och svenska. Det kommer kombineras lärarledda pass med eget arbete. De dagar de jobbar hemifrån startar dagen klockan 09.25 med basgruppssamling och dagen avslutas klockan 15.25 med en kort återsamling i basgruppen. Övriga dagar de är i skolan kommer se likadana ut som innan sportlovet.

År 8: kommer även att ha fjärr-/distansundervisning 2 dagar i veckan, måndag och fredag. Detta innebär att måndagen ägnas till SO, engelska och svenska medan det på fredagen blir fokus på matematik och idrott. Det kommer kombineras lärarledda pass med eget arbete. De dagar de arbetar hemifrån startar klockan 09.25 med basgruppssamling och dagen avslutas klockan 14.45 respektive klockan 13.50 med en kort återsamling i basgruppen. Det blir lite förändringar för åttorna när de är i skolan. Ramtiderna behålls som innan sportlovet medan SO, engelska och svenska flyttar från torsdag till måndag. Matematik och idrott från måndag till fredag. NO och matematik från tisdag till torsdag och moderna språk, musik och slöjd flyttas från fredag till tisdag.

År 9: kommer att ha fjärr-/distansundervisning 1 dag i veckan, torsdagar. Detta innebär att torsdagen är ämnad åt matematik och idrott. Det kommer kombineras lärarledda pass med eget arbete. Den dag de jobbar hemifrån startar klockan 09.25 med basgrupps samling och avslutas klockan 15.25 med en kort återsamling i basgruppen. Övriga dagar de är i skolan kommer att se likadana ut som innan sportlovet.

v.11-13

År 6

År 7

År 8

År 9

Måndag

Start: 08.20

Slut: 13.45


I skolan

Start: 09.25

Slut: 14.45


I skolan

PH:8.25-9.25

Start: 9.25

Slut: 14.45


Fjärr/Distans

Start: 08.20

Slut: 13.45


I skolan

Tisdag

Start: 09.25

Slut: 15.30


I skolan

PH:08.25-09.25

Start: 09.25

Slut: 15.30


Fjärr/Distans

Start: 08.25

Slut: 14.25


I skolan

Start: 09.25

Slut: 15.30


I skolan

Onsdag

Start: 08.20

Slut: 14.25


I skolan

PH:08.25-09.25

Start: 09.25

Slut: 15.30


Fjärr/Distans

Start: 09.25

Slut: 15.30


I skolan

Start: 08.20

Slut: 14.25


I skolan

Torsdag

Start: 08.20

Slut: 14.25


I skolan

Start: 09.25

Slut: 15.30


I skolan

Start: 09.25

Slut: 15.30


I skolan

PH:08.25-09.25

Start: 9.25

Slut: 15.30


Fjärr/Distans

Fredag

Start: 09.25

Slut: 14.55


I skolan

Start: 08.20

Slut: 13.50


I skolan

PH:08.25-09.25

Start: 09.25

Slut: 13.50


Fjärr/Distans

Start: 09.25

Slut: 14.55


I skolan


Vänligen
Camilla Conradzon

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.