Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 16 april - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Nu har vi varit tillbaka i skolan i en vecka efter påsklovet och det råder ett stort fokus på skolan där eleverna arbetar för att nå sina mål innan sommarlovet.

När det gäller covid-19 ser vi fortfarande en stor smittspridning i region Stockholm. Kunskapsskolan centralt har regelbundna möten med smittskydd Stockholm och andra huvudmän i regionen för att vi ska hålla oss uppdaterade på läget och för att vi ska kunna införa rätt åtgärder på skolan. Eftersom smittspridningen inte har minskat har vi, tillsammans med vår huvudman, beslutat att förlänga vårt upplägg med delvis distans för eleverna på högstadiet i ytterligare två veckor. Tyresö kommun har gått ut med information om att de kommer att bedriva delvis distansundervisning fram till sommarlovet, om inte situationen ändras. Vi kommer sannolikt också behöva göra så men vi avvaktar ytterligare någon vecka med att ta ett beslut för resten av terminen. Både vi och kommunen har delvis distansundervisning för högstadiet för att minska trängseln på skolan och i kollektivtrafiken, detta minskar i sin tur risken för smittspridning.

Vi kommer under vecka 16 och 17 ha samma schema och upplägg som vi har haft den här veckan och veckorna innan påsk.

Vid frågor om symtom, testning eller smittspårning ber jag er kontakta 1177 eller läsa mer på deras hemsida, 1177.se/stockholm. Vid frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 är ni välkomna att kontakta mig.

Vänligen
Camilla Conradzon

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.