Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 30 april - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej,

Tyvärr ser vi fortsatt en hög smittspridning i region Stockholm. Kunskapsskolan centralt har regelbundna möten med smittskydd Stockholm och andra huvudmän i regionen för att vi ska hålla oss uppdaterade och för att vi ska kunna införa rätt åtgärder på skolan. Smittskyddet informerade i förra veckan om att de ser tecken på att smittspridningen kan ha nått en platå, dock är de tydliga med att det har gått för kort tid för att dra några större slutsatser kring om vi är på väg ur den tredje vågen eller inte. Tyresö och Haninge kommun har gått ut med information om att de kommer att bedriva delvis distansundervisning fram till sommarlovet.

Utifrån nuvarande smittläge och utifrån hur kommunerna som vi har flest elever ifrån har valt att göra kommer även vi på Kunskapsskolan Tyresö att fortsätta bedriva delvis distansundervisning fram till sommarlovet, det vill säga 10 juni. Beslutet är fattat tillsammans med huvudmannen. Den 11 juni är det avslutning och mer information om avslutningsdagen återkommer vi med. Schemat för hur distansundervisningen är upplagd resten av terminen har mailats ut till samtliga vårdnadshavare och elever, vi följer samma upplägg som tidigare.

Vid frågor om symtom, testning eller smittspårning ber jag er kontakta 1177 eller läsa mer på deras hemsida, 1177.se/stockholm. Vid frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 är ni välkomna att kontakta mig.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.