Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Hej !

Jag hoppas att ni alla har kunnat njuta av sommaren och att eleverna har laddat batterierna inför det nya läsåret! Nu har vi som arbetar på skolan varit igång sedan början av augusti och förberett läsåret så att eleverna ska få den bästa möjliga utbildningen. Vi är mycket glada över att vi återigen kan välkomna alla elever till skolan och att vi denna läsårsstart kommer bedriva all undervisning på plats i skolans lokaler. Även om en stor del av den vuxna befolkningen nu är vaccinerad så måste vi fortsätta att anpassa oss efter pandemin.

Covid-19
Precis som tidigare kommer vi på Kunskapsskolan att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Den åtgärd som gör störst skillnad för att hålla smittspridningen nere är att stanna hemma vid symtom, endast friska och symtomfria elever och medarbetare är välkomna till skolan. Vid symtom stannar man hemma och testar sig för covid-19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller alla, oavsett om man är vaccinerad eller har antikroppar. Ni kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras hemsida.

För att minimera risken för smittspridning kommer vi tills vidare inte ta emot externa besökare på skolan, detta gäller även vårdnadshavare. Det innebär att vi även i år genomför utvecklingssamtalen digitalt. Elever i årskurs 6 genomför samtalen på skolan och sitter med sin handledare. Föräldrar till eleverna i årskurs 6 deltar digitalt på valfri plats.

Årskurs 7-9 genomför sina utvecklingssamtalen hemmavid, alltså inte på skolan.

Vi kommer fortsätta att ha utökad städning på skolan, vilket bland annat innebär extra torkning av bord och stolar. Vi kommer också fortsatt ha handsprit tillgängligt runt om på skolan och vi uppmanar till god handhygien. En annan viktig förebyggande åtgärd är att undvika trängsel, vi har därför anpassat schemat vad gäller till exempel start- och sluttider, vi kommer inte heller ha storsamlingar och i situationer där elever har undervisning tillsammans med andra basgrupper så kommer de att sitta tillsammans med sina klasskompisar. Vi har fortsatt matvakt i matsalskön för att förhindra trängsel under lunchen.

Jag vill uppmana er föräldrar att prata med era barn om att fortsatt hålla avstånd till varandra så långt det är möjligt. Vi upplevde föregående år att många elever inte höll avstånd som vi önskat. Kramar på morgonen är inte heller tillåtet och vi hade en del elever som upplevde att det kändes obekvämt och att det kändes svårt att säga ifrån.

Vi på skolan kommer fortsätta att vara behjälpliga med smittspårning vid bekräftade fall. Det handlar om situationer där en bekräftat sjuk elev eller medarbetare har varit på skolan inom 48 timmar innan första symtom. Då kartläggs elevens eller medarbetarens nära kontakter och dessa får då information om att de kan ha utsatts för smitta. Informationen som skickas ut är anonymiserad på grund av patientsekretessen, vi ger alltså inte information om vem som är bekräftat sjuk i covid-19. För att vi ska kunna hjälpa till vid eventuell smittspårning ber jag er kontakta mig och ert barns handledare om ert barn testar positivt för covid-19.

Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere och jag hoppas verkligen att vi kommer kunna bedriva närundervisning fullt ut under hela läsåret, det är det bästa för eleverna!

Ny idrottshall
Vi kommer inte längre att ha vår idrottsundervisning i Dalhallen utan nu hyr vi Forellhallen nära Tyresö centrum. Idrotten i Forellhallen kommer att starta vecka 40-42 beroende på årskurs. Innan vecka 40 sker idrotten utomhus som tidigare år. Man tar sig till hallen från Kunskapsskolan med buss 840 från Solkraftsvägen till Tyresö Centrum. Om man väljer att gå till hållplatsen Antennvägen (vid Lidl-rondellen) kan man också ta buss 816, 819 och 821. Elever som kommer direkt från Haninge kan ta buss 824 eller 840 till Tyresö Centrum. Eleverna ska gå in i hallen från "baksidan", vid den stora centrumparkeringen som vetter mot Dalgränd. Ingången kommer vara märkt med en A4-skylt som det står Kunskapsskolan på. Vid årskursens första lektion i hallen kommer idrottsläraren stå vid entrén för att lotsa in eleverna och hjälpa dem hitta rätt. Elever som inte har SL-kort lånar kort av skolan den dagen de har idrott. Korten finns hos vår koordinator Linda.

Fotografering
Vi kommer i år inte ha skolfotografering som vi haft tidigare. Vi upplevde föregående läsår att det var många elever som inte ville vara med i skolkatalogen och intresset för att köpa en katalog var mycket litet. Vår musiklärare Alexander kommer dock att fotografera våra elever så att vi som arbetar på skolan kan använda fotona internt.

Föräldramöten
Vi kommer att genomföra höstens föräldramöten i digital form precis som utvecklingssamtalen. Handledarna kommer att bjuda in till föräldramötena via google-meet och jag hoppas att vi ska få till en bra dialog även om mötena är digitala. Det är enbart handledaren som deltar på mötet. Vi får hoppas att vi nästa termin är i ett sådan läge att vi kan bjuda in er föräldrar till skolan som man gjort i alla tider!

Ombyggnation NO- och matematik-workshop
Vi har under sommaren genomfört en renovering av vissa lokaler som vi inte varit fullt tillfreds med. NO-workshopen har ljudisolerats och matematik-workshopen har byggts in och består nu av två salar med glaspartier, detta för att eleverna ska få bättre studiero. Lärarna är väldigt nöjda med förändringen och det hoppas jag att eleverna också blir!

Mer detaljerad information om skolstarten får ni från ert barns handledare.

Till sist vill jag välkomna er alla till ett nytt spännande läsår på Kunskapsskolan Tyresö!

Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.