Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2021

Hej,

Nu när de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner borttagna, även de som riktar sig mot skola. Bakgrunden till detta är den höga vaccinationstäckningen i landet.

Förändringar och kvarstående åtgärder
Även om vissa restriktioner nu har upphört är det några saker som gäller som tidigare:

  • Det är viktigt att elever, vårdnadshavare och medarbetare stannar hemma vid symtom på sjukdom och tar PCR-test.
  • För den som är ovaccinerad gäller fortfarande samma regler kring nära hushållskontakter, det vill säga stanna hemma och ta test om någon i hushållet testat positivt.
  • Smittspårning kommer fortfarande att genomföras vid bekräftade fall och de som har varit i nära kontakt med en bekräftat sjuk person under den smittsamma perioden kommer även fortsättningsvis rekommenderas testning. Detta gäller inte fullt vaccinerade personer.
  • Vid hemkomst från utlandsresor ska den som är ovaccinerad genomföra test, denna rekommendation gäller till och med den 31 oktober.

Alla skolor har ett generellt ansvar att förhindra smitta och eventuella åtgärder balanserar mellan barn och ungdomars välbefinnande och risker för ökad smittspridning.

Vaccination av åldersgruppen 12-15 år
Folkhälsomyndigheten har beslutat att landets 12-15-åringar också ska vaccineras. I region Stockholm är det nu möjligt att boka tid för vaccination för åldersgruppen på samma sätt som för övriga befolkningen. Regionen kommer också att genomföra vaccinationer av åldersgruppen i skolans lokaler. Detta kommer att dröja ett tag och regionen arbetar med att ta fram en plan för det arbetet. Jag vill uppmana alla som har möjlighet att genomföra vaccination på egen hand att göra detta, för att vi snabbare ska nå en hög vaccinationsgrad och underlätta arbetet med vaccination på skolan när det ska genomföras. Vi har i dagsläget inte haft några utbrott av covid-19 bland eleverna på skolan utan har endast haft enstaka fall, och ju snabbare vi når en hög vaccinationstäckning, desto lägre är risken för detta.

Om ni har funderingar kring detta, tveka inte att kontakta era barns handledare eller mig!

Länk till Stockholms stad för en säkrare trafik vid Gudöbroleden
Med anledning av den olycka som skedde för ett par veckor sedan vid Gudöbroleden så fick jag ett tips av en förälder om att man kan gå in på Stockholm stads hemsida och tycka till om trafikfrågor. Jag delar med mig av detta till er så att vi gemensamt kan försöka göra våra röster hörda så att korsningen blir säkrare. Tyck till om trafik- och utemiljö

Nomineringar till årets Guldäpple är två av våra lärare
En mycket glad nyhet är att Alexander Bergström, vår musiklärare och Nils Legge, vår engelskalärare har blivit nominerade till årets Guldäpple. Guldäpplet är ett pris för lärare som utmärker sig inom området digitalisering. Så här skriver Guldäpplet själva om priset:

“Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.”

Jag kan med lätthet säga att alla mina lärare på skolan under pandemin har ökat sin kännedom i den digitala världen. Nisse och Alexander är skolans IT-ansvariga och har varit otroligt värdefulla för att driva den digitala utvecklingen hos oss, därav nomineringen. Vi är väldigt glada att de har blivit uppmärksammade på detta vis och vi säger grattis till dem!

Ni kan läsa mer om deras nominering i Guldäpplets pressmeddelande.

Vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.