Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

December 2021

Hej!

Vi börjar närma oss slutet på höstterminen 2021 och alla ser fram emot ett jullov som vi hoppas blir lite mer normalt än förra året. Vi har agerat med stor försiktighet trots att restriktionerna släpptes i september, för att kunna möta det som nu sker med ökad smittspridning måste vi iaktta försiktighetsåtgärder. Kunskapsskolan följer precis som tidigare Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som ett led i att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer vi inte genomföra något julspel i år då vi inte vill samla stora grupper i aulan.

Vi har planerat en del schemaavvikande aktiviteter under sista skolveckan innan jullovet och vi kommer att genomföra de planerade aktiviteterna förutsatt att inga ytterligare restriktioner införs. De utflykter vi har inbokade där vi behöver resa i kollektivtrafiken kommer att genomföras utanför rusning och vi kommer åka vid olika tider för att undvika trängsel.

Det är fortsatt mycket viktigt att alla elever och medarbetare stannar hemma vid minsta symtom. Än en gång vill jag berömma er föräldrar som snabbt hör av er till mig och handledare för att meddela positiva tester, det är jätteviktigt att vi får den informationen så att vi kan smittspåra och införa åtgärder vid behov. Vår skola har varit förskonad den här terminen och haft mycket få fall, vi hoppas att det fortsätter så även nästa termin!

Föregående vecka genomfördes vaccineringen mot covid-19 av Nynäshamns vårdcentral (Telegrafen) för de elever som lämnat in blanketten där båda vårdnadshavarna samtyckt. Det gick alldeles utmärkt och vi löste det så att jag och Linda arrangerade insläppen och vår skolsköterska Karin övervakade i 15 minuter efter vaccineringen. Det var många elever som redan löst sin spruta så vaccineringen gick fortare än beräknat. Dos 2 kommer att ske i slutet av januari av samma vaccinatör. De elever som var sjuka i veckan kan ta sin dos 1 i slutet av januari på skolan men får ta sin dos 2 på annan plats. Vaccinatörerna berömde våra elever vid vaccinering samt att de upplevde en mycket trevlig stämning på skolan. Vi blir ju glada över beröm och inser att det är lätt att bli hemmablind.

Utvecklingssamtal i januari
Handledarna kommer att skicka hem tider för utvecklingssamtalen innan jullovet inträder.

Om inget annat sägs så genomför vi utvecklingssamtalen på plats i skolan men ni som föräldrar kan välja att genomföra utvecklingssamtalen digitalt. Jag vet att många föräldrar har sagt att de har varit mycket nöjda med att ha samtalen digitalt så vi vill kunna erbjuda möjligheten att ha samtalen på plats eller digitalt utifrån vad som passar er bäst.

Om inget nytt uppkommer kring covid så är detta mitt sista rektorsbrev för 2021.

Tack för gott samarbete och nu återstår det enbart för mig och mina medarbetare att önska er alla en fridfull och trevlig jul!

Vänligen
Camilla Conradzon, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.