Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Januari 2022

Hej!

God fortsättning på det nya året önskar jag och mina medarbetare er alla!

Som ni säkert hört via media så är det ju återigen en skenande smittspridning av covid-19 i Sverige.

Vi följer som vanligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och här är några av de rutiner som vi fortsätter med främst fram till den 31 januari 2022 men eventuellt längre än så. Kunskapsskolan bevakar frågan mycket noggrant och jag kommer att uppdatera er om det blir några förändringar.

  • Förebyggande smittskyddsåtgärder:
  • Alla elever och medarbetare med symtom ska stanna hemma och testa sig enligt gällande riktlinjer från regionen.
  • Storsamlingar såsom föreläsningar med många basgrupper i aulan genomförs inte.
  • Utvecklingssamtalen kommande vecka sker digitalt. Varje handledare bjuder in till ett google meet för vårdnadshavare och elever.
  • Eventuella aktiviteter utanför skolans område som inte är nödvändiga för undervisningen kommer att ställas in.
  • Vi är restriktiva med externa besök och ber er vårdnadshavare att inte komma in på skolan om ni inte har ett bokat möte.
  • Vi fortsätter att använda oss utav handsprit i alla undervisningslokaler.
  • Extra städning sker varje dag såsom avtorkning av bordsytor och handtag.
  • Undervisningen planeras på ett sådant sätt att nära kontakt undviks i så stor utsträckning som möjligt, till exempel i idrottsundervisningen.

Distansundervisning ska i nuläget inte användas som en förebyggande smittskyddsåtgärd enligt Folkhälsomyndigheten och regeringen. Om vi får en ökad smittspridning kan det komma att ändras regionalt eller nationellt. I nuläget ska endast distansundervisning ske om regionens smittskydd rekommenderar det på grund av pågående smittspridning på skolan eller om vi har mycket stor frånvaro bland personalen och därför inte kan bedriva undervisningen på plats.

Vad gäller om man testar positivt för covid-19?
Jag ber er vårdnadshavare att ni mailar mig samt handledaren om ert barn testar positiv för covid-19. Vi är behjälpliga med smittspårningen om det finns en risk för smittspridning på skolan. Vi informerar de elever och medarbetare som kan ha utsatts för smitta och som definieras som en nära kontakt till den bekräftat sjuka. En person som har testats positivt för covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och med ett gott allmäntillstånd.
Definition nära kontakt: En person som varit inom 2 meter av en bekräftat sjuk person i minst 15 minuter under den smittsamma perioden, vilket är inom 48 timmar innan första symtom alternativt 48 timmar innan test genomfördes om personen är asymtomatisk.

Vad gäller om en familjemedlem testar positivt för covid-19?
Om någon i hushållet testar positivt för covid-19 ska resten av familjen stanna hemma i 7 dagar räknat från den dagen familjemedlemmen testade sig. Hushållskontakter ska också testa sig enligt regionens testrekommendationer. Endast personer som haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna undantas från detta, förutsatt att de är symtomfria.

Mer detaljerad information om olika scenarier finns på 1177.se.

Vänligen
Camilla Conradzon, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.