Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Februari 2022

Hej!

Äntligen ser det ut som att vi kan genomföra resterande del av vårterminen som vi var vana vid innan pandemin. Som ni alla hört via media så tas nuvarande restriktioner bort den 9 februari. Vi har haft många lärare sjuka i covid i januari men vi har ändå lyckats bedriva undervisning på plats i skolan och bara behövt göra mindre schemaförändringar. Som mest hade vi 13 medarbetare sjuka för två veckor sedan. Denna vecka har vi haft 180 elever sjukanmälda, vilket är något som aldrig hänt på skolan tidigare.

Med anledning av den stora smittspridningen, svårigheten att få testtid och ändrade rekommendationer gör vi inte längre smittspårning som tidigare. Regionens smittskydd menar att smittspridningen är så utbredd så att smittspårning inte längre gör någon nytta. Från och med den nionde februari rekommenderas inte testning längre förutom för personal inom vård och omsorg. Det innebär att vi inte längre kommer att få information om bekräftade fall av covid-19. Alla med symtom ska fortsatt stanna hemma. Mer information om vad som gäller från och med den nionde februari hittar ni på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vaccination
Denna vecka genomfördes vaccineringen för dos 2 på skolan. Det var över 150 elever som vaccinerades. Några elever som var sjuka i december fick dos 1 på skolan. De elever som fick sin dos 1 nu i februari tar sin dos 2 på annan vaccinationsplats än skolan.

Det var mycket roligt att höra att vaccinatören Kerstin och Agnes höjde våra eleverna till skyarna. De sade bland annat att det märks på hela skolan att det är en mycket bra stämning med så trevliga och artiga elever.

PISA
Vi har blivit utvalda att delta i årets PISA- undersökningen. Det är ett litet antal elever i årskurs 9 som slumpvis väljs ut av PISA som kommer att genomföra provet. Vi bestämmer alltså inte vilka elever som deltar. De elever som är utvalda kommer att få information via sina handledare.

Nationella prov
Nu sätter nationella proven igång och det innebär vissa schemaförändringar . Nationella proven genomförs av elever i årskurs 6 och 9 i ämnena svenska, engelska , matematik och moderna språk. Nationella prov genomförs också i ett av SO- och NO-ämnena. Vilket ämne det blir får vi veta någon vecka innan provtillfället. Alla datum för de nationella proven finns på Skolverkets hemsida.

Med vänlig hälsning
Camilla Conradzon, rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.