Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev april 2022

Vi börjar nu närma oss påsklovet och det är inte många veckor kvar på terminen. Vi som arbetar i skolans värld vet hur snabbt det går från påsklov till sommarlov. Vi har precis avslutat betygsprognosen som vi gör en gång per termin för att följa upp elevernas kunskapsutveckling och för att se hur de ligger till mot sina mål. Om ditt barn riskerar att få F i betyg kommer vi att kontakta dig om vi inte redan har gjort det.

PISA
PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien genomförs vart tredje år och vi har i år blivit slumpvis utvalda att delta. Det är Skolverket som är ansvariga för proven och resultatet används på nationell och internationell nivå, vi kommer alltså inte få några resultat på individnivå eller skolnivå.

Information om E-cigaretter
Med anledning av den snabba spridningen av e- cigaretter i landets skolor bland ungdomar under 18 år får ni denna vecka en länk som ger god information om vad som gäller kring användandet av e-cigaretter. Vi kommer även att gå igenom informationsmaterialet med eleverna på basgruppssamlingarna. E-cigaretter - Umo.

Får vi kännedom om att elever hos oss använder e-cigaretter kommer självklart föräldrarna att kontaktas.

Information Länsstyrelsen via Samverkan Stockholmsregionen
Nu har vaccinationsinsatsen mot covid-19 på skolor för barn 12 till 15 år avslutats. Det har varit en komplex och resurskrävande insats för alla inblandade men all den tid och energi som har lagts ner på arbetet med vaccination mot covid-19 har bidragit till den täckningsgrad vi ser i regionen idag.

Om ditt barn inte har vaccinerats mot covid-19 görs det från och med den 1 april i första hand på vaccinationsmottagningar. Du bokar tid för vaccination via appen Alltid Öppet eller via telefonbokning. Information om vaccination av barn 12 till 15 år uppdateras löpande på 1177: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177 Vårdguiden.

Vänligen
Camilla Conradzon, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.