Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej!

Nu har vi nått slutet på detta läsår som inte riktigt inneburit de stora utmaningar vi hade under de två tidigare läsåren på grund av pandemin, även om vi i perioder varit tvungna att anpassa oss på olika sätt. Det känns väldigt skönt att vi äntligen kan ha en riktig skolavslutning och nu i slutet av terminen har vi kunnat bedriva undervisning precis som vanligt, utan restriktioner.

Årets avgångselever har gjort ett fantastiskt arbete studiemässigt. Man ska komma ihåg att de under två läsår studerade till viss del hemma i perioder och det har de verkligen hanterat mycket väl. Även om Kunskapsskolan har Kunskapsporten där allt material ligger så har det funnits utmaningar i distansstudierna och lärarna har gjort ett fantastiskt arbete för att se till att eleverna når sina mål.

Några förändringar kommer att ske nästa läsår, en av dem är att vi kommer att återgå till att ha de personliga samtalen under förmiddagstid för samtliga elever. Detta läsår har skoldagarna varit långa för såväl elever som lärare och vi ser att det finns fler fördelar med vårt gamla upplägg. En av dessa fördelar är att vi får möjlighet att göra en extra satsning på läsning. Under den personliga handledningstiden kommer eleverna ha sina individuella samtal men också sitta och läsa litteratur. Läs gärna mer om vår lässatsning här nedan.

Jag önskar er alla en skön sommar från mig och mina medarbetare på Kunskapsskolan Tyresö!

Camilla Conradzon

Lässatsning HT-22
Vi har under en längre tid sett att läsförståelsen bland barn och unga i Sverige sjunker, tyvärr ser vi också den utvecklingen hos oss på Kunskapsskolan Tyresö. Vi har därför beslutat oss för att göra en satsning på just läsning för att förbättra elevernas läsförmåga och läsförståelse. Genom läsningen ger vi eleverna förutsättningar att öva på att tolka, analysera och se budskap i olika skriftliga texter.

Utöver att ge eleverna mer tid för läsning under den personliga handledningstiden har vi satsat mycket på inköp av litteratur för samtliga årskurser för att det ska finnas en variation av litteratur så att alla elever kan hitta något som intresserar dem. På Kunskapsporten har våra elever också tillgång till ett digitalt bibliotek med cirka 40 000 e- och ljudböcker. Dessa ska användas som ett komplement till de fysiska böckerna i biblioteket. Vår bibliotekarie Hasse kommer att vara behjälplig med bokbeståndet.

Vi vet med oss att många elever riskerar att tappa i läsförståelse under sommarmånaderna så hjälp gärna era barn med att välja ut några böcker som de läser under lovet. Fokus under ett lov är självklart att vila upp sig och vara ledig men att läsa några böcker under ledigheten är ett välbeprövat sätt att slappna av på!

Mer information om barn och ungas läsutveckling hittar ni via länkarna nedan
Läs gärna denna artikel där Birgitta Herkner berättar om sin forskning kring läsutvecklingen hos ungdomar.

Skolverket skriver bland annat att “Forskning visar att läsning har betydelse både för elevers språkutveckling och för deras förmåga till fantasi och inlevelse. [...] Att inte bara kunna avkoda orden, utan att också förstå det man läser och kunna tolka det som inte är direkt uttalat i texten, göra inferenser, är avgörande för att eleverna ska klara sina studier i alla ämnen.”

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.