Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta av ledigheten! Vårterminen är i full gång efter terminens utvecklingssamtal och nu fokuserar vi på att eleverna ska nå vårterminens mål. Terminen har börjat bra och vi har en god stämning på skolan. Vårterminen är ett par veckor längre än höstterminen, men den brukar ändå alltid kännas mycket kortare med flera lov och att vi går mot ljusare tider. Därför har vi uppmanat eleverna att verkligen ta tillvara på varje skoldag på bästa sätt.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Aktuell SYV information för elever i år 9
Tisdagen den 17 januari startade gymnasievalet. Det betyder att eleverna i årskurs 9 nu kan logga in på gymnasieantagningen för att påbörja val av program och gymnasieskola. Med hjälp av aktuellt personnummer och lösenord för elevinloggning genomförs gymnasievalet under perioden tisdagen den 17 januari till och med tisdagen den 15 februari. Gymnasieansökan stänger 17 februari klockan 23.59

Med vänlig hälsning
Camilla Conradzon, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.