Ansök
Om oss

Praktisk information

Här hittar du som elev och förälder information som rör Kunskapsskolan Uppsala Norra.

För att underlätta för dig som elev och förälder har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn före kl 08.00 varje dag barnet är sjukt.

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare via BankID på Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).

Ordningsregler

Skolans ordningsregler för trivsel, trygghet och studiero.

Kalendarium

Läsår 2023/24

 

Vt 2024


9/1

Skolstart

Vecka 8

Sportlov

4/3

Studiedag

Vecka 14

Påsklov

30/4-1/5

Lovdagar

9-10/5

Lovdagar

5-7/6

Lovdagar

12/6

Skolavslutning

Inloggning på Kunskapsporten för vårdnadshavare

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på vår digitala plattform Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok. Där ser du bland annat veckans planering och de senaste bedömningarna. Du som ny vårdnadshavare hos oss kan också ta del av en introduktionsutbildning till Kunskapsskolans arbetssätt.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www)
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Vid frågor kontakta koordinator.

Busskort

Uppfyller eleverna avståndskravet behöver inte någon ansökan ske. Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon. Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Skolråd

Vi har ett Skolråd (före detta föräldraråd) på skolan med vårdnadhavarrepresentanter från olika årskurser och basgrupper.

Ledighetsansökan

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet kan beviljas.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår skola ska ingen känna sig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje skola upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen används för att beskriva hur skolan arbetar förebyggande samt vilka åtgärder och rutiner som finns. En ny plan utarbetas varje år, eftersom det förebyggande arbetet utgår från de kartläggningar och analyser som löpande görs i skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling är en plan som ingår i det dagliga skolarbetet. Både medarbetare och elever är delaktiga i framtagande, uppföljning samt utvärdering.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.