Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Hej och välkomna till ett nytt läsår!
Vilken härlig första skolvecka det har varit, massor av glada miner och positiv energi.

Denna termin är min första termin som tillförordnad rektor. Min roll är ny men jag är inte ny på skolan. Jag har arbetat på skolan sedan 2011 och varit undervisande lärare i matematik, NO och teknik. Jag har sedan några år tillbaka haft större delen av min tjänst som biträdande rektor, men har hela tiden även haft undervisning. Detta blir alltså den första terminen som jag inte kommer ha någon undervisning. Jag tycker att uppdraget som tillförordnad rektor känns kul och spännande.

Vår verksamhet drivs av ständig utveckling och vi vill hela tiden ge alla elever så bra utbildning som möjligt. Därför sätter vi varje läsår upp mål inom några olika områden som vi har extra fokus på, vi kallar dem för prioriterade områden. I år har vi valt att arbeta med utveckling av undervisningen och den personliga handledningen som våra prioriterade områden. Vi hade redan förra året hög nöjdhet på dessa områden men vi vill bli ännu bättre!

Schema
Vecka 35 är första veckan som eleverna följer ordinarie schema. Det kan under de två första veckorna ske mindre schemajusteringar, allt för att det ska bli så bra som möjligt för samtliga elever.

Vi har samma start- och sluttider i år som förra läsåret. Måndagar börjar vi klockan 09:00, medan de övriga dagarna börjar PH-samtalstiden klockan 08:15. Vi kommer att ha PH-samtalen på morgonen alla dagar utom måndagar då vi har dem på eftermiddagen. Det betyder att elever kan börja antingen 08:15 eller 09:15. Vilken starttid man har kommer att göras upp med den personliga handledaren. Sluttiden på dagarna är 14:45 förutom på måndagar då man slutar klockan 13:45 om man inte har PH-tid den dagen. Två PH-tider, två timmar, varje vecka är obligatoriska. 15 minuter av de två timmarna har man sitt PH-samtal, övrig tid arbetar man med sina skoluppgifter. Handledare kommer ibland kalla elever till fler PH-tider om de ser att eleven inte är i fas med sina mål.

Utbildning för vårdnadshavare
Onsdag den 5 september, klockan 18:00-19:30, är alla nya vårdnadshavare välkomna till skolan på en utbildning i arbetssättet. Inbjudan till träffen får ni från respektive handledare.

Allergier
I samband med läsårsstart vill vi påminna om att vi har nötförbud på skolan, det innebär att man inte får ha med sig nötter eller något som innehåller nötter och öppna det inom skolans lokaler. Vi vill också påminna om vikten av att eleverna inte kommer för starkt parfymerade eller sprayar parfym när de är i skolans lokaler.

Mobiltelefonanvändning
Då alla våra elever har en egen dator som arbetsverktyg så vill vi att mobiltelefonerna inte är synliga på undervisningspassen. Vi vet att mobilerna stör eleverna och vi vill att man har fokus på rätt saker, det vill säga skolarbete, så mobilen får man använda utanför skoltid. Vi vill att digitala verktyg ska tillföra något i lärandet och vill därför att användandet ska ske under ledning av lärare.

Om en elev inte följer detta så har lärare rätt att ta hand om mobiltelefonen under resten av skoldagen. Eleven får tillbaka mobilen vid skoldagens slut.

Skolråd
Vi har ett skolråd (före detta föräldraråd) på skolan med vårdnadhavarrepresentanter från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inflytande kring de frågor som berör verksamheten, det är också ett tillfälle för lärande. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, men välkomnar gärna även fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas två gånger per termin klockan 18:00-19:30 och första träffen är den 26 september. Vill du vara med, hör då av dig till marie.bomark@kunskapsskolan.se

”Välkommen till ett nytt läsår”
Första veckan fick alla elever och vårdnadshavare häftet “Välkommen till ett nytt läsår”. Där finns information om skolan som är viktig att känna till samt kontaktuppgifter till alla medarbetare. Där finns också kalendarium för detta läsår, läsårstider och mycket mer. Häftet kommer också att publiceras på vår hemsida.

Jag ser fram emot ett gott samarbete och du får gärna höra av dig om du har frågor eller synpunkter!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
marie.bomark@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.