Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

December 2018

Hej!
Efter en arbetsam men rolig höst, ser vi nu fram emot ett välförtjänt jullov. Vi har hunnit med många saker denna termin och innan vi har julavslutning ska vi också hinna med den numera traditionsenliga pepparkakshustävlingen som elevrådet anordnar. Gå gärna in på vår facebooksida Kunskapsskolan Uppsala Norra så ser ni några av fjolårets alster.

Terminsbetyg
Ett terminsbetyg ges i slutet av varje termin. Betyget är en information till elever och vårdnadshavare om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven hittills uppvisat till och med denna termin. Betyget sätts utifrån kunskapskraven. Dessa finns upprättade för årskurs 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Elever i årskurs 7 har till sitt första terminsbetyg endast gått en termin hos oss. Det kan göra att lärarna inte har all kunskap om elevens kunnande ännu. Det förekommer att elever upplever att de blivit sämre från årskurs 6 till 7 då man kanske inte får lika högt betyg som tidigare. Det man ska tänka på är att elevernas kunskaper i årskurs 7 mäts mot kraven i årskurs 9 som är betydligt högre än kraven i årskurs 6. För betyget i årskurs 6 så har eleven haft tre år på sig att visa kunnande mot hela kunskapskravet.

Vissa ämnen har ej lästs under höstterminen, då kommer inget terminsbetyg att sättas. Vilka ämnen det handlar om i de olika årskurserna kommer att meddelas av arbetslagen.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Det kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet.

Julavslutning
Julavslutningen kommer att vara i respektive basgrupp den 20 december klockan 09:00-10:30. I samband med julavslutningen kommer även terminsbetygen delas ut.

Terminstider vårterminen 2019
Vårterminen startar tisdag den 8 januari klockan 09:00 och avslutas klockan 13:40. Övriga dagar den veckan börjar eleverna klockan 09:15 och slutar klockan 13:40. De något kortare dagarna beror på att vi har utvecklingssamtal under den veckan.

Vecka 8 Sportlov
Vecka 16 Påsklov
30/4-1/5 Lov
30/5-31/5 Lov
6/6-7/6 Lov
12/6 Skolavslutning

Jag önskar er alla en skön ledighet och tack för ett gott samarbete denna termin!

God jul och gott nytt år!

Rektor
Kunskapsskolan Uppsala Norra

marie.bomark@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.