Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

Tiden går fort när man har roligt och vi är redan framme vid sportlovet. Det har varit en intensiv första del av terminen med målinriktat skolarbete och andra trevliga inslag. Vi har bland annat haft en vinterfriluftsdag med härligt vinterväder, besök på Hallwylska museet för årskurs 9, besök av David Berjlund som pratade om HBTQ tillsammans med årskurs 8 och årskurs 7 avslutade denna vecka med en teaterföreställning med efterföljande diskussionsseminarium.

Enkäter
Vecka 10 är det dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och eleverna kommer att svara på sin enkät fredagen den 8 mars under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

Du kommer att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att då besvara en enkät per barn.

Nationella prov
I slutet av höstterminen hade alla i årskurs 9 den muntliga delen av nationella proven i svenska, engelska och matematik. Nu börjar det bli dags för de skriftliga delarna samt laborationsdelen i NO. I veckobreven för årskurs 9 finns datumen för de olika proven.

I moderna språk är de nationella proven ännu inte obligatoriska för skolorna att genomföra men Kunskapsskolan har sedan några år tillbaka valt att alla våra skolor genomför dem. Eleverna har och kommer att förberedas inför proven så att de är väl insatta i hur det kommer att gå till.

Skillnaden mellan slutbetyg och provbetyg 2018
Varje år görs uppföljning kring skillnaden mellan de slutbetyg eleven får i årskurs 9 och provbetyg på nationella proven. Resultaten redovisas i Skolverkets databas, Siris, där man redovisar mätningar av kvalitet och resultat i skolan. Vi sambedömer nationella proven mellan lärare på fyra av våra skolor. Det gör vi för att arbeta för en större rättssäkerhet för eleverna gällande bedömningen.

I tabellen nedan ser du hur skillnaden mellan slutbetyg och provbetyg såg ut i riket samt på vår skola. Tyvärr finns det bara resultat för svenska och engelska och detta på grund av fjolårets problem med spridning av proven. Vissa skolor gjorde ordinarie prov och vissa skolor gjorde ersättningsproven, därför finns ingen jämförelsestatistik. Skolverket har i år gått ut med tydligare riktlinjer i hanteringen och genomförande av proven, vilket vi hoppas leder till att proven inte sprids.

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget

ifous 25-26 mars
Som jag har skrivit i tidigare rektorsbrev så är vår skola med i ett treårigt forskningsprogram som leds av ifous. Vår nästa träff med ifous är 25 och 26 mars, vilket innebär att årskurs 7 och 9 kommer ha hemstudiedag samt kompensationsledigt. Årskurs 8 är på prao så de berörs inte av detta.

Yrkesexpo
Den 9 april kommer vi ta med alla elever i årskurs 8 och de elever som vill i årskurs 9 till Uppsala kommuns Yrkesexpo för högstadiet. Där får eleverna möjlighet att se olika yrkesprogram genom att bland annat få prova olika yrken och träffa elever som går på olika yrkesprogram.

Inbjudan till skolråd
Onsdag 27 februari, klockan 18.00, har vi terminens första skolråd. Då kommer vi bland annat diskutera betyg och bedömning och vår kvalitetsplan. Om du vill vara med på mötet så anmäler du dig till mig. Det går bra att vara med fastän du inte har varit med på tidigare möten. Mer information finns på vår hemsida under länken För elever.

Sommaravslutning
Det kanske känns långt kvar till sommaravslutningen, men tiden går som sagt fort. Vi kommer, som tidigare år, ha sommaravslutning på skolgården den 12 juni klockan 10.00-11.00. Alla är välkomna!

Hör gärna av dig ifall det är något du undrar över!

Vänliga hälsningar,
Rektor
marie.bomark@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.