Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Hej!

Den här veckan har varit en annorlunda vecka. I måndags och tisdags var alla medarbetare på utbildning och eleverna hade kompensationsledigt för inarbetad tid samt en hemstudiedag. I torsdags hade vi en workshopdag efter önskemål från elevrådet. Många elever fick steg redovisade och arbetsuppgifter färdigställda. I fredags hade vi det numera traditionsenliga halloweentemat anordnat av skolans kamratstödjare. Ta gärna del av bilder från dagen och vår verksamhet på vårt instagramkonto: kunskapsskolan_uppsala_norra.

Mitterminsavstämning
Efter lovet kommer alla elever ha mitterminsavstämning tillsammans med sin handledare. Det innebär att elev och handledare, under ordinarie PH-tid, går igenom elevens nuläge utifrån de kommentarer som respektive ämneslärare har skrivit i EDS. Vad de olika färgerna innebär kan ni läsa i arbetslagets veckobrev. Om en elev riskerar att få F i något ämne kommer vårdnadshavare och elev ha ett möte tillsammans med handledaren.

Nationella prov, årskurs 9
Efter höstlovet drar vi också igång med de muntliga delarna i svenska, matematik och engelska. Först ut är svenskan. Alla elever i årskurs 9 har blivit indelad i en mindre grupp samt fått tid och datum när provet ska genomföras.

Gymnasiemässa
15 november kommer årskurs 8 och 9 besöka gymnasiemässan på Fyrishov. På gymnasiemässan finns de allra flesta gymnasieskolor i Uppsalaområdet representerade. På gymnasiemässan kan elever och vårdnadshavare få information om utbildningsutbudet. Mässan är öppen mellan klockan 9 och 19 och vi kommer åka med våra elever på eftermiddagen.

Information om moderna språk
Vi får frågor från flera vårdnadshavare om vad som gäller om man väljer bort moderna språk, det vill säga spanska, franska eller tyska. Vi ser helst att eleven fortsätter att läsa ett modernt språk men kan i vissa fall, i samråd med elev, vårdnadshavare och elevhälsoteam låta eleven välja bort språket för att istället lägga mer tid på svenska och engelska. Här kommer en kort information från vår studie- och yrkesvägledare, Elin Granat, om vad som gäller för moderna språk i samband med gymnasieantagningen samt ansökan till högskola eller universitet.

Meritpoäng för moderna språk vid gymnasieantagningen
Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, om man har A i alla ämnen räknas det som 20x16=320).

Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Meritpoäng vid ansökan till högskolan
När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen.

För att kunna få meritpoäng i moderna språk under gymnasiet måste studierna påbörjas i grundskolan. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket under grundskolan och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan (nivå 3 på gymnasiet ger meritpoäng men inte nivå 1 och 2).

Om du har några frågor gällande moderna språk kan du höra av dig till handledare eller Elin Granat, elin.granat@kunskapsskolan.se

Prao
Från och med detta läsår är det obligatorisk för årskurs 8 att ha prao. Årskurs 8 kommer ha sin prao under vecka 13. Om du som vårdnadshavare kan tänka dig att ta emot någon eller några av eleverna i årskurs 8 på din arbetsplats eller om du vet någon annan arbetsplats där någon eller några elever kan praoa får du jättegärna höra av dig till mig, via mail eller telefon.

Revidering av ordningsregler
Vi har startat upp arbetet med att revidera skolans ordningsregler. I revideringsarbetet deltar eleverna, medarbetarna samt representanter i skolrådet. Målet är att de nya reglerna ska börja gälla från och med januari 2019.

Skolråd
På vår hemsida kommer vi inom kort publicera mailadresser till representanter i skolrådet, en representant per årskurs. Länken kommer du att hitta under rubriken För elever. Om du som vårdnadshavare har något som du vill att skolrådet ska lyfta vid nästa möte går det bra att maila till dem. Du kan självklart även kontakta mig. Vid nästa skolrådsträff, 13 november, kommer vi bland annat arbeta med att revidera ordningsreglerna. Om du inte redan är med i skolrådet men vill vara med så mailar du till mig.

Julavslutning
Torsdag den 20 december kommer vi ha julavslutning för eleverna mellan klockan 9 och 10:30.

Nu önskar jag alla elever ett trevligt och vilsamt lov så ses vi igen måndag 5 november klockan 9:00.

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra
marie.bomark@kunskapsskolan.se
Mobil: 0733816354

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.