Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Nu är vi igång för fullt och det är roligt att ha alla elever tillbaka i skolan. Vi hade en bra uppstartsvecka och många elever har varit taggade att komma igång med skolarbetet.

Matleverantör
Som jag skrev till er i våras började vi den här terminen med vårt nya måltidskoncept tillsammans med vår nya leverantör Närda. Uppstarten med den nya matleverantören har inte varit som önskad och vi har tyvärr stött på flera olika problem.

Vi arbetar intensivt med att lösa problemen på Kunskapsskolan centralt och lokalt. Vi har en tät dialog med Närda för att skyndsamt lösa matleveranserna, upplägg för uppvärmning och för att säkerställa att vi får all specialkost vi har beställt. Vi är självklart mycket missnöjda med denna uppstart och att Närda inte har levererat det de har lovat.

Schema
Från och med vecka 35 har eleverna gått enligt det ordinarie schema. När man drar igång med ett nytt schema kan det behövas en del justeringar efter att ha testat det nya schemat ett tag, detta för att skapa ett så bra schema som möjligt för alla elever. Det kommer inte bli några förändringar med start- och sluttiderna utan de förändringar som kan ske är mellan de tiderna.

Måndagar börjar alla elever klockan 09:00, resten av veckan börjar eleverna antingen 08:15 eller 09:15. Vi har PH-samtalen på morgonen alla dagar utom måndagar då vi har dem på eftermiddagen. Vilken starttid man har kommer att göras upp med den personliga handledaren. Sluttiden på dagarna är 14:45 förutom på måndagar då en del slutar klockan 13:45 om man inte har PH-tid eller idrott den dagen. Två PH-tider, två timmar, varje vecka är obligatoriska. 15 minuter av de två timmarna har man sitt PH-samtal, övrig tid arbetar man med sina skoluppgifter. Handledare kommer ibland kalla elever till fler PH-tider om de ser att eleven inte är i fas med sina mål.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra andra Kunskapsskolor och resultatet var mycket positivt och man kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Allergier
I samband med läsårsstart vill vi påminna om att vi har nötförbud på skolan, det innebär att man inte får ha med sig nötter eller något som innehåller nötter och öppna det inom skolans lokaler. Vi vill också påminna om vikten av att eleverna inte kommer för starkt parfymerade eller sprayar parfym när de är i skolans lokaler.

Utbildning för vårdnadshavare
Torsdag 5 september, klockan 18:00-19:30, är alla nya vårdnadshavare välkomna till skolan på en utbildning i arbetssättet. Inbjudan till träffen får ni från respektive handledare.

Skolråd
Vi har ett Skolråd på skolan med vårdnadshavare från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inflytande kring de frågor som berör verksamheten, det är också ett tillfälle för lärande. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, men välkomnar gärna även fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas tre gånger per läsår klockan 18:00-19:30 och första träffen är den 24 september. Vill du vara med, hör då av dig till mig.

”Välkommen till ett nytt läsår”
Första veckan fick alla elever och vårdnadshavare häftet “Välkommen till ett nytt läsår”. Där finns information om skolan som är viktig att känna till samt kontaktuppgifter till alla medarbetare. Där finns också kalendarium för detta läsår, läsårstider och mycket mer.

Jag ser fram emot ett gott samarbete och du får gärna höra av dig om du har några funderingar!

Med vänlig hälsning,
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra
marie.bomark@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.