Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Den här veckan har årskurs nio varit på prao och därför hade vi kamratstödjarnas traditionsenliga Halloweentema redan förra fredagen. För att se bilder från dagen kan du gärna följa oss på Instagram, kunskapsskolan_uppsala_norra

Betygsstatistik
I Unt kunde man häromveckan se betygsstatistik för årskurs 9 i kommunen. Niorna som slutade hos oss i juni hade ett meritvärde på 270,5 poäng. 91% hade betyg i alla ämnen och 95% hade behörighet till gymnasiets nationella program och 98% hade behörighet till yrkesprogram. Eftersom vi hade några elever som gick på sommarskola för att få upp sina betyg och lyckades med detta är dessa siffror högre än de Unt publicerade. Kommunens genomsnittliga meritvärdet var 241,9 poäng. De som går i årskurs 9 detta läsår slutade årskurs 8 med ett meritvärde på 261 poäng, vilket var 4 poäng högre än vad åttorna hade året innan, och 96% hade betyg i alla ämnen. Våra elever har alltså mycket goda resultat och vi har en även en god samstämmighet med betygen på nationella proven.

Mitterminsavstämning
Efter lovet kommer alla elever ha mitterminsavstämning tillsammans med sin handledare. En mitterminsavstämning är en avstämning av nuläge i de ämnen eleven hittills har läst. Det är också en uppföljning av de mål som sattes upp i samband med utvecklingssamtalet. Elev och handledare kommer, under ordinarie PH.tid, gå igenom elevens nuläge utifrån de kommentarer som respektive ämneslärare har skrivit i EDS. Vad de olika färgerna som står i EDS innebär kan du läsa i arbetslagets veckobrev. Om en elev riskerar att få F i något ämne kommer vårdnadshavare och elev ha ett möte tillsammans med handledaren.

Gymnasiemässa
14 november kommer årskurs 8 och 9 besöka gymnasiemässan på Fyrishov. Eftersom utbudet är stort av gymnasieskolor och gymnasieprogram tror vi att det är viktigt att man redan i årskurs 8 påbörjar sina funderingar kring sitt gymnasieval. På gymnasiemässan finns gymnasieskolor i Uppsalaområdet representerade samt studie- och yrkesvägledare. Mässan är öppen mellan klockan 09:00 och 19:00 och vi kommer besöka mässan med våra elever på eftermiddagen. Jag vill också passa på att informera om att Kunskapsgymnasiet Uppsala, som är i samma byggnad som oss, har öppet hus den 19 och 23 november. På deras hemsida kunskapsgymnasiet.se kan du hitta mer information.

Information om moderna språk
Jag får frågor från både vårdnadshavare och elever vad som händer om man väljer bort moderna språk, det vill säga spanska, franska eller tyska. Vi ser helst att eleven fortsätter att läsa ett modernt språk men kan i vissa fall, i samråd med elev, vårdnadshavare och elevhälsoteam låta eleven välja bort språket för att istället lägga mer tid på svenska och engelska. Här kommer information om vad som gäller för moderna språk i samband med gymnasieantagningen samt ansökan till högskola eller universitet.

Meritpoäng för moderna språk vid gymnasieantagningen
Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (meritvärde är den sammanlagda betygspoängen - om man har A i alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

Meritpoäng vid ansökan till högskolan
När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen. För att kunna få meritpoäng i moderna språk under gymnasiet måste studierna påbörjas i grundskolan. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket under grundskolan och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan (nivå 3 på gymnasiet ger meritpoäng men inte nivå 1 och 2).

Informationsmöte för blivande årskurs 7
I november är det dags för oss att påbörja arbetet med att välkomna nya elever i årskurs 7 till nästa läsår. Datum för informationsmöten i november är: 21 och 26 november med start klockan 18:00. Om du känner någon som är intresserad av att gå hos oss så be dem gärna om att ställa sig i vår kö på kunskapsskolan.se

Julavslutning
Årets julavslutning kommer att vara på förmiddagen fredag den 20 december. Notera också att vårterminen startar en dag tidigare än i kommunen. Vi startar den 8 januari.

Jag önskar alla ett skönt höstlov!
Med vänlig hälsning,
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra
marie.bomark@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.