Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej!

Efter en händelserik hösttermin är det snart dags för en välförtjänt julledighet. Vi har haft en termin fylld med skolarbete och en massa andra aktiviteter. Denna vecka har elevrådet anordnat spiritweek där varje dag har haft ett eget tema och där vi började veckan med mysmåndag och på onsdag anordnar elevrådet skolans
traditionsenliga pepparkakshustävling.

Elevenkät och elevintervjuer
För att få en liten fingervisning om hur eleverna upplever skolan svarar eleverna varje höst på en enkät med valda frågor från den stora elevenkäten som görs varje vår. I år hade jag dessutom elevintervjuer med 6-8 elever från varje årskurs för att få ännu mer information om vad de tycker. Elevintervjuerna gjordes årskursvis, jag träffade representanter från en årskurs i taget. Det vi diskuterade var: studieron i workshop, vuxnas ansvar att alla blir behandlade med respekt, förståelse av kunskapskraven, hur är en bra lärare och hur skolan skulle kunna bli ännu bättre. Förutom att det var mycket trevligt att prata med dem så kom de med många kloka tankar, idéer och konkreta förslag som vi i medarbetargruppen kommer arbeta vidare med.

Terminsbetyg
I samband med julavslutningen, som är den 20 december klockan 09:00-10:30, kommer alla elever få sina terminsbetyg. Terminsbetyg ges i de ämnen som eleven läst denna termin och är en avstämning av elevens aktuella kunskaper.

Vid utvecklingssamtalet i januari kommer eleven tillsammans med elevens handledare och vårdnadshavare gå igenom terminsbetyget. Det kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras.

Schemaförändringar
Som alltid när ny termin startar kommer det att ske en del schemajusteringar. När vi gör schemat har vi alltid i fokus att schemat ska bli så bra som möjligt för eleven. Det nya schemat kommer eleven att få första skoldagen i januari. Start och sluttider kommer vara desamma som denna termin. Men innan det är dags för vårterminsstart ska vi först avsluta denna termin och jag vill passa på att tacka för ett gott samarbete.

God jul och gott nytt år!

 

Vänliga hälsningar
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.