Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

April 2020

Hej!

Efter en minst sagt intensiv och märklig vår är det dags för påsklov. Jag upplever att många elever har hittat en vardag även i denna annorlunda situation vi lever i just nu.

Eleverna som har varit i skolan har anpassat sig väl inför de snabba förändringar vi har varit tvungna att göra vid ett par tillfällen.

Jag vill återigen passa på att tacka er för allt stöd vi får från er vårdnadshavare och att ni är uppmärksamma på symtom och låter era barn stanna hemma vid snuva, hosta, halsont och ont i kroppen. Nu börjar även pollensäsongen komma igång och en del är osäkra på om det är förkylningssymtom eller allergi de känner av. Vår skolläkare rekommenderar att de som har symtom och har svårt att bedöma om det beror på allergi eller inte ska stanna hemma och ta sin allergimedicin. Om allergimedicinen hjälper och elevens symtom försvinner eller minskar så är eleven välkommen tillbaka till skolan. Om allergimedicinen inte har någon effekt stannar man hemma.

En del håller sina barn hemma på grund av oro. För att eleverna inte ska få ogiltig frånvaro måste sjukanmälan göras, oavsett orsaken till frånvaron.

Vi fortsätter att planera för att skolan ska vara öppen som vanligt men är också förberedda om det skulle bli aktuellt med distansundervisning. Vi kommer att stötta de elever som är hemma i den utsträckning vi kan så att de inte halkar efter. Jag vill dock vara tydlig med att vi inte kan tillgodose elevernas utbildning fullständigt om de inte är i skolan. Det är först om regeringen och myndigheter beslutar att skolorna ska stänga som vi kommer att gå över till distansundervisning. Vi har inte möjlighet att bedriva vanlig undervisning i skolan och undervisning på distans samtidigt, eftersom det kräver för mycket tid av lärarna. Om ett beslut om att stänga grundskolorna tas kommer vi givetvis att fokusera till 100 procent på att eleverna ska nå sina mål, även med de förutsättningarna.

Nationella prov
Förra veckan meddelade Skolverket att vårterminens nationella prov ställs in. Det innebär att lärarnas bedömning kommer att vila på andra underlag. Det mesta av bedömningsunderlaget finns redan och om någonting saknas eller om någon ligger och väger mellan två betyg kommer lärarna att se till att samla in det underlag som behövs.

De prov som har genomförts kommer självklart användas i bedömningen av elevens kunskaper.

Enkät
Tack till alla er som tog er tid att besvara föräldraenkäten som skickades ut i början av mars. Resultatet från föräldraenkäten och elevenkäten är viktiga för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Det är bland annat enkäterna som hjälper oss att identifiera våra utvecklingsområden till kommande läsår.

Nästa läsår
Det är flera som undrar om datum för nästa läsår. Vi kommer att starta läsåret 20/21 måndag 17 augusti och höstterminens sista dag är fredag 18 december. Vårterminen startar måndag 11 januari som är en dag tidigare än Uppsala kommun.

Ta hand om er och varandra!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.