Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!
Denna vår har vi verkligen fått erfara att det inte alltid blir som man tänkt sig. Beslut som man har tagit ena dagen kan vara inaktuella dagen efter och traditioner och rutiner kan behöva förändras. Ni kunde i förra veckans veckobrev läsa att årets skolavslutning kommer att vara lite annorlunda i jämförelse med tidigare år. Den kommer att vara på skolan men kommer att ske basgruppsvis och utan anhöriga. Vi tycker förstås att det är jättetråkigt men vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enkät
Något som dock har rullat på enligt det normala är Kunskapsskolans enkäter. Elevenkäten och föräldraenkäten genomfördes under mars och resultaten från de båda enkäterna kom efter påsklovet. Vi har påbörjat analysarbetet av enkäterna och som jag har nämnt tidigare så är det en viktig del i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi har i år backat något på totalen men ligger fortfarande på en hög nivå. Vi är självklart inte nöjda med detta och kommer arbeta för att förbättra vårt arbete och höja nöjdheten under nästa läsår.

Den personliga handledningen har vi haft som ett av våra prioriterade områden och vi är därför glada över att nöjdheten med PH-samtalen ökade.
Min personliga handledare utformar PH-samtalen utifrån mina behov. 88% (+3%-enheter)
Min personliga handledare ger mig ett bra stöd kring mina studier och min skolsituation. 88% (+4%-enheter). Det vill säga, det är 88% av våra elever som har svarat en fyra eller femma på den femgradiga skalan.

Det som vi är mindre nöjda över är att vi har backat på frågan som handlar om studiero, både i elevenkäten och föräldraenkäten. Hur vi ska arbeta för att få bättre studiero kommer vara en del av vårt utvecklingsarbete till kommande läsår och jag återkommer i ett senare brev med mer information om det.

Läsårsstart
Nästa läsår startar måndag den 17 augusti. Årskurs 7 startar klockan 10:00 och årskurs 8 och 9 startar klockan 10:30.

Det blir som sagt inte alltid som man tänkt sig men det kan bli bra ändå. Jag hoppas att ni kommer att få vara friska och att ni kommer få en trevlig sommar.

Tack för ett gott samarbete under läsåret!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.