Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Välkomna till läsåret 20/21 och extra välkommen till alla nya elever och vårdnadshavare. Härligt att ha alla elever här igen!

Covid-19
Vi lever även denna termin i en tid där vi behöver ta hänsyn till smittspridningen av covid-19. Vi fortsätter att följa de riktlinjer som har tagits fram av Kunskapsskolan centralt och som utgår från Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverket och Skolverkets rekommendationer. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan men känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn varje dag som ditt barn är hemma.

För att minska smittspridningen har vi gjort en del anpassningar i verksamheten och några av dem är:

  • Digitala utvecklingssamtal och föräldramöten.
  • Mer utspridda lunchtider för att minimera antalet som köar.
  • Föreläsningar i SO och NO är fördelade vid fler tillfällen för att minska antalet elever i föreläsningssalen.

En vädjan från Uppsala kommun och UL är att de elever som har möjlighet att gå eller cykla till och från skolan gör det. Detta för att belasta kollektivtrafiken så lite som möjligt.

Schema
Från och med vecka 35 kommer eleverna gå enligt ordinarie schema. Skoltiderna detta läsår är något förändrade i jämförelse med föregående läsår.

Skoltiderna för i år är:
Måndag: 09-14:30 (PH-timme: 14:30-15:30)
Tisdag-Fredag: 9:15-15 (PH-timme: 08:15-9:15)

Eleven planerar tillsammans med sin handledare in en PH-timme som hen ska ha varje vecka.

Det kan komma att bli små justeringar av sluttiden för vissa basgrupper och årskurser för att minimera trängseln vid skåp och trapphus men det kommer varje arbetslag informera om i veckobreven.

Prioriterade områden
Som vanligt arbetar vi för att vår verksamhet ska utvecklas och hålla så hög kvalitet som möjligt och vi tar därför varje läsår fram några områden som vi vill fokusera extra på. Våra tre prioriterade områden detta läsår är att utveckla den personliga handledningen, undervisningen samt arbeta för en så bra studiefokuserad miljö som möjligt. I rektorsbreven under läsåret kommer jag berätta mer om de prioriterade områdena.

Skolråd
Vi har ett Skolråd på skolan med vårdnadshavare från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inblick kring de frågor som berör verksamheten. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, men välkomnar gärna även fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår klockan 18:00-19:30 och första träffen är den 29 september. Träffen kommer att ske digitalt. Om du vill vara med så hör du av dig till mig.

Jag ser fram emot ett gott samarbete och du får gärna höra av dig om du har några funderingar!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Följ oss gärna på Instagram och Facebook.
Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra
Facebook: Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.