Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej!

Nu är läsåret i full gång och det är redan dags för mitterminsavstämning. Mitterminsavstämning är precis som det låter en avstämning som vi gör i mitten av terminen. På PH-samtalen följer handledare och elev upp de mål som sattes på utvecklingssamtalet utifrån den avstämning som alla ämneslärare har gjort i hittills lästa ämnen. Mer information om mitterminsavstämningen har ni fått i veckobrevet från arbetslagen.

Studiefokuserad miljö
Ett av våra prioriterade områden, det vill säga utvecklingsområden som vi kommer arbeta extra med, för läsåret är studiefokuserad miljö. Tyvärr har vi inte kunnat arbeta med det som önskat eftersom vi hade en period med ganska hög lärarfrånvaro. Lärarfrånvaron bidrog till att vi var tvungna att göra justeringar i schemat för att bland annat täcka upp för varandra. Detta bidrog till att studieron blev sämre än önskat. Vi kommer efter höstlovet starta igång ett arbete som handlar om just studiefokuserad miljö. Arbetet kommer involvera både medarbetare och elever och vi kommer på olika sätt arbeta med studiefokuserad miljö på bland annat basgruppssamlingar och PH-samtal.

Meritpoäng och gymnasieval
Som ni kanske redan har läst från skolrådets minnesanteckningar så gick niorna i våras ut med ett betygssnitt på 277 poäng. Om man har C i alla ämnen och läser moderna språk så har man 255 poäng. 15 poäng x 17 ämnen. 98% hade behörighet till de högskoleförberedande gymnasieprogrammen och 99% hade behörighet till yrkesprogrammen. För mig som rektor är det viktigt att alla elever får gymnasiebehörighet och vi arbetar för att alla ska få betyg i så många ämnen som möjligt.

Mycket blir annorlunda i och med den pandemi vi lever i och för årets nior kommer det bland annat märkas inför gymnasievalsprocessen. Det kommer i år inte vara någon fysisk gymnasiemässa men skolorna kommer ha en digital mässa den 5 november. Det är extra viktigt i år att eleverna i årskurs 9 går in på varje skola och ser vad de erbjuder. Många erbjuder fysiska öppna hus men att man måste boka en plats i förväg så att det inte kommer för många åt gången.

Riktlinjer covid-19
Kunskapsskolans riktlinjer är framtagna utifrån Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. För en tid sedan förtydligades riktlinjerna för vad som gäller för elever i grundskolan om en familjemedlem har bekräftad covid-19 infektion.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när en familjemedlem är bekräftat sjuk i covid-19. När en person i ett hushåll är konstaterat sjuk i covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler av vården, exempelvis att man ska stanna hemma under inkubationstiden. Elever som har fått förhållningsregler från vården ska följa dem.

Friska och symtomfria grundskoleelever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 som inte har fått särskilda förhållningsregler från vården kan gå till skolan. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Om du ändå är osäker på hur du ska göra går det bra att kontakta mig.

Informationsmöten
I november brukar vi ha informationsmöten och öppet hus för nästa års sjuor. På grund av omständigheterna kring covid-19 kommer vi tyvärr inte genomföra några fysiska träffar under höstterminen. Man kommer istället kunna ta del av vårt arbetssätt och vår skola via filmer på vår hemsida. Tipsa gärna vänner och bekanta som kan vara intresserade av Kunskapsskolan om att de kan besöka vår hemsida för mer information.

Den 18 december är det julavslutning för eleverna och måndag den 11 januari börjar vi igen. Notera att det är en dag innan Uppsala kommun. Första veckan är det utvecklingssamtal och så som det ser ut just nu så är det mycket troligt att även de kommer vara digitala.

Jag önskar er alla en skön höst!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.