Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

December 2020

Hej!

Snart är det dags för en välförtjänt ledighet. En ledighet som i år kanske blir annorlunda i jämförelse med tidigare år, men som vi har lärt oss under 2020 så är det mycket som inte blir som man tänkt sig men förhoppningsvis kan det bli bra ändå. Jag är imponerad över att eleverna har orkat hålla humöret uppe. Även om skolan nästan är som innan pandemin så är det mycket som blir annorlunda för dem också. Saker på fritiden som man tidigare har sett fram emot som nu ställs in eller flyttas fram som till exempel träningar, matcher, cuper, aktiviteter och sociala tillställningar.

Covid-19
Som jag har informerat er om tidigare så har vi fått ett fåtal bekräftade fall av covid-19 på skolan. Det är viktigt att alla är mycket uppmärksamma på symtom och vid minsta symtom ska man stanna hemma och följa de riktlinjer och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Jag har varit i kontakt med Region Uppsalas Smittskydd för att rådgöra med dem om situationen och de ser ingen oroande smittspridning på skolan och de åtgärder vi har infört ses som tillräckliga i nuläget. Alla medarbetare på skolan påminner eleverna regelbundet om att hålla avstånd i så stor utsträckning som det är möjligt, att de ska tvätta händerna regelbundet och använda handsprit. Vi hoppas att vi inte får fler bekräftade fall och att det inte blir någon större smittspridning på skolan.

Jag vill också påminna er om den förändring som skedde för någon vecka sedan vad gäller vad man ska göra om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Nu ska även barn stanna hemma vid ett bekräftat fall i hemmet, ni kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om ni har frågor om hur vi på skolan hanterar situationen kring covid-19 är ni välkomna att kontakta mig, om ni har frågor om symtom eller liknande ber jag er läsa mer på 1177 Vårdguidens hemsida eller ringa dem på 1177. Ni kan också läsa mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kortenkät - elever
Under vecka 47 svarade eleverna på en enkät som bland annat handlade om studiero, den personliga handledningen och undervisningen. Ni som har varit med ett tag känner till att eleverna svarar på en stor enkät på våren och att vi brukar välja ut ett gäng frågor från den enkäten som eleverna besvarar på hösten. De frågor vi väljer ut är utifrån våra prioriterade områden och som jag har informerat er om tidigare är våra prioriterade områden i år den personliga handledningen, utveckling av undervisningen och studiefokuserad miljö. På kortenkäten i år ser vi att vi har ökat i frågorna som handlar om trygghet, trivsel och studiero, vilket känns jätteroligt. När det gäller frågorna om den personliga handledningen har vi minskat på frågan Min personliga handledare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete (från 85% i våras till 80% nu) medan upplevelsen av nyttan av samtalet har ökat med 4 %-enheter till 73% sedan i våras, det vill säga att 73% av våra elever har svarat en fyra eller femma på en femgradig skala om att de har nytta av samtalen. Kortenkäten är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och analysen görs bland annat i arbetslag, ämneslag och elevhälsoteamet.

Terminsbetyg och utvecklingssamtal
I samband med julavslutningen, den 18 december, kommer alla elever få sina terminsbetyg. Terminsbetyg ges i de ämnen som eleven läst denna termin och är en avstämning av elevens aktuella kunskaper. Vid utvecklingssamtalet i januari kommer eleven tillsammans med handledare och vårdnadshavare gå igenom terminsbetyget. Det kommer att ligga till grund för elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Utvecklingssamtalen i januari kommer att ske digitalt och elevernas förberedelse av samtalet kommer att ske under sista veckan av höstterminen.

Schemaförändringar
I januari kommer eleverna få ett nytt schema. Som alltid när vi gör eller justerar ett schema utgår vi från att det ska vara ett så bra schema som möjligt för eleven och att flödet i huset ska vara bra. I år tar vi förstås också hänsyn till pandemin och gör det vi kan för att minska risken för smittspridning. Information om eventuella förändringar i start- och sluttid eller liknande kommer att meddelas från varje arbetslag.

Terminsstart
Jag vill passa på att uppmärksamma er igen på att vårterminen startar måndag den 11 januari och är en dag tidigare än Uppsala kommun. Starttid kommer att meddelas från respektive arbetslag. Men innan det är dags för vårterminsstart så ska vi avsluta höstterminen och jag vill passa på att tacka för ett gott samarbete under terminen.

Var rädda om er och varandra!

Vänliga hälsningar,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.