Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni 2021

Hej!

Nu är det bara några dagar kvar av läsåret 20/21. Ett läsår som har varit annorlunda på grund av pandemin men som vi nu i slutet av läsåret kan konstatera ändå har blivit bra. Vi är glada över att vi har kunnat ha full närundervisning under nästan hela läsåret, att vi endast har haft ett fåtal bekräftade fall och att vi kunnat ge lärarna så bra förutsättningar som möjligt för att ge eleverna undervisning med god kvalitet.

Den 10 juni kommer alla elever ha skolavslutning och vilka tider som gäller för respektive årskurs har lärarna informerat om i veckobrev. Efter det väntar ett välförtjänt sommarlov. Vi på skolan är stolta över hur eleverna har orkat hålla motivation och studiefokus uppe under hela läsåret.

När eleverna går på sommarlov har skolans medarbetare studiedagar där vi bland annat utvärderar och analyserar läsåret som gått, planerar arbetet framåt och gör vår kvalitetsplan för kommande läsår. Som jag har skrivit till er tidigare är de enkäter som eleverna, vårdnadshavare och medarbetare gör en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och jag vill återigen rikta ett stort tack till alla er som tog er tid och besvarade årets enkät. I årets elev- och föräldraenkät kunde vi se att eleverna och ni vårdnadshavare upplever att vår verksamhet håller en fortsatt hög kvalitet. Det vi är extra glada över är att det är ännu fler elever i år som upplever att de har bra studiero, känner sig trygga och trivs på skolan. Under studiedagarna i juni kommer vi formulera de prioriterade områden vi kommer ha för verksamheten under kommande år och där vi redan nu vet att studiefokuserad miljö kommer vara ett fortsatt prioriterat område även nästa läsår. Några delar som innefattas i den studiefokuserade miljön är studiero, trygghet och trivsel.

Jag vill uppmärksamma er igen på att nästa läsår startar den 17 augusti (en dag tidigare än de kommunala skolorna i Uppsala). Första veckan har vi något kortare skoldagar och vilka tider som gäller för varje årskurs kommer respektive arbetslag informera om. Som prognosen ser ut just nu för covid-19 kommer vi under höstterminen fortsatt behöva ta hänsyn till smittläget genom till exempel att minimera antalet kontaktytor och ha digitala utvecklingssamtal. Vi hoppas förstås att vaccinering, rekommendationer och riktlinjer bidrar till att vi har ett mer normalt läge så snart som möjligt.

Till sist vill jag tacka er för ett gott samarbete under året och jag önskar er en riktigt härlig sommar!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor, Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.