Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej!

Äntligen startar vi igång läsåret 21/22 och vi hälsar alla nya och gamla elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Vi hoppas att ni har haft en skön sommarledighet och är laddade inför ett nytt läsår.

Covid-19
När vi kickade igång föregående läsår hoppades vi att det skulle vara enda gången vi behövde starta igång ett läsår med covid-19 restriktioner. Men tyvärr kommer vi även denna läsårsstart behöva ta hänsyn till pandemin. Vi hade få bekräftad covid-19 föregående läsår och vi hoppas att det fortsätter så även detta läsår. Vi kommer fortsätta följa de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Region Uppsalas smittskydd och Arbetsmiljöverket har. Om man är symtomfri är man välkommen till skolan men har man symtom ska man stanna hemma och testa sig för covid-19. Om man bekräftas med covid-19 är det viktigt att vårdnadshavare hör av sig till mig för en eventuell smittspårning. På grund av pandemin kommer vi inte kunna ta emot vårdnadshavare på skolan och vi kommer därför fortsätta att ha utvecklingssamtal och föräldramöten digitalt. Vi hjälps åt att göra det vi kan för att minska smittspridningen och hoppas att pandemin tar slut så snart som möjligt.

Prioriterade områden
Förra läsåret var en utmaning utöver det vanliga men trots pandemin kan vi när vi har summerat och analyserat läsåret se att vi hade en fortsatt hög kvalitet i vår verksamhet.

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete formulerar vi alltid några prioriterade områden för verksamheten - områden som vi vill fokusera lite extra på. Läsåret 21/22 är våra prioriterade områden den personliga handledningen, utveckling av undervisning och skolkultur. Vi tycker att den personliga handledningen är ett av de starkaste verktyg vi har i vår pedagogiska modell. Därför är det viktigt för oss att vi hela tiden ser till att handledningen är så bra som möjligt. Genom en kvalitativ handledning hjälper vi eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt när det gäller deras kunskapsutveckling, sociala utveckling och den personliga utvecklingen. Inom området undervisning strävar vi efter att ha en undervisning i framkant med differentierad och varierad undervisning där vi når och utmanar alla elever. Föregående läsår hade vi studiefokuserad miljö som ett prioriterat område men vi har i år valt att benämna det som skolkultur eftersom det vi vill arbeta med handlar både om studiefokuserad miljö och skolans värdegrundsarbete. Vi vill ha en skola där man känner sig trygg och trivs och med en studiefokuserad miljö där det råder studiero och där man känner att man vill anstränga sig för att lyckas i skolan och där man känner lust att lära.

Kommunikation
I dokumentet Välkommen till ett nytt läsår (årskurs 7 får det i pappersform och på mail, årskurs 8 och 9 får det på mail) finns det information om skolan och kontaktuppgifter till skolans personal. Tre till fyra gånger per termin skickar jag ut ett rektorsbrev som mailas till er via barnens handledare. Varje vecka skickar arbetslaget ut information som rör just den årskursen som ditt barn går i.

Vi har ett Skolråd på skolan med vårdnadshavare från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inblick kring de frågor som berör verksamheten. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, men välkomnar gärna fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och till en början kommer träffarna att ske digitalt. Om du vill vara med i skolrådet hör du av dig till mig.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig eller någon annan på skolan om ni har några frågor eller funderingar. Jag ser fram emot ett gott samarbete under läsåret 21/22!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Följ oss gärna på Instagram och Facebook.
Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra
Facebook: Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.