Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Hej!

Nu känns det verkligen att hösten är här och ni som har varit med ett tag här på skolan vet att ett återkommande hösttecken är att det har blivit dags för mitterminsavstämning. På nästa veckas handledningssamtal kommer handledaren tillsammans med eleven gå igenom alla hittills lästa ämnen där varje ämneslärare har skrivit en kommentar om hur eleven ligger till just nu. I samband med samtalet kommer även ett mail att skickas till vårdnadshavare och i veckobreven som har skickats ut av arbetslagen har ni fått mer information om detta.

Vårt arbete med betygsprognoser och mitterminsavstämning är en viktigt del i vårt systematiska kvalitetsarbete, där vi följer upp elevernas mål, kunskapsutveckling och vår undervisning.

Covid-19
Vi har och har haft ett antal bekräftade fall hittills denna höst och vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens och regionens riktlinjer om ditt barn får symtom. När vi hjälper regionens smittskydd med att smittspåra så informerar vi de berörda, det vill säga de elever och medarbetare som har varit i nära kontakt med personen med bekräftad covid-19. Eftersom vi har byggt schemat som vi har gjort och att vi har fått rutin på att smittspåra är spårningen lite enklare att göra nu än tidigare. Vi hoppas att höstlovet och att även högstadielever har börjat vaccinera sig kommer ge effekt på pandemin.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Julavslutning och start av vårterminen
Tisdag 21 december har vi vår sista dag innan jullovet och ni kommer att få mer information om avslutningen i ett veckobrev längre fram. Vårterminen startar måndag den 10 januari vilket är en dag tidigare än Uppsala kommuns skolor.

 

Jag önskar er alla en trevlig höst!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Följ oss gärna på Instagram och Facebook.
Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra
Facebook: Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.