Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

December 2021

Hej!

Det har varit en lång höst som tyvärr även i år har präglats av pandemin men trots det har både elever och medarbetare hållit humöret och orken uppe men nu längtar vi alla efter en mycket välförtjänt ledighet.

Som jag skrev i förra rektorsbrevet så hade vi innan höstlovet ett antal bekräftade fall men efter höstlovet har vi inte behövt göra någon smittspårning alls.

Kortenkät med eleverna
Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete fick eleverna under vecka 46 svara på enkät på hur de upplever skolan. Frågorna handlade om våra tre prioriterade områden - personlig handledning, undervisning och skolkultur. Resultaten av enkäten kommer vi som vanligt att använda i vårt fortsatta utvecklingsarbete både tillsammans med medarbetare och elever.

Vi har fortsatt hög nöjdhet när det gäller trygghet och trivseln på skolan och har ökat nöjdheten på de frågor som handlar om den personliga handledningen. Vi ser att vi har utmaning när det gäller den upplevda studieron och vi kommer förstås arbeta vidare med detta för att hela tiden se till att vi har så bra verksamhet som möjligt.

Terminsbetyg och utvecklingssamtal
I samband med julavslutningen kommer eleverna få sina terminsbetyg. Terminsbetyg ges i de ämnen som eleven läst denna termin och är en avstämning av elevens aktuella kunskaper. Vid utvecklingssamtalet i januari kommer eleven tillsammans med handledare och vårdnadshavare gå igenom terminsbetyget. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål kan vara en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Elever kan också ha överträffat sina uppsatta terminsmål och kan behöva justera sina mål utifrån det. Utvecklingssamtalen i januari kommer att ske digitalt och elevernas förberedelse av samtalet kommer att ske innan de går på ledighet.

Terminsavslut och terminsstart
På tisdag 21 december har vi terminsavslutning och den 10 januari startar den nya terminen igen. Vi vill återigen uppmärksamma er på att vi startar en dag tidigare än Uppsala kommuns grundskolor.

Jag tackar för denna termin och önskar er alla en vilsam ledighet!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.