Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Februari 2022

Hej!

Äntligen känns det som att vi börjar se ljuset i tunneln när det gäller covid-19. Vi har haft en intensiv period under hela pandemin men början av denna termin blev mer intensiv än vad vi kunnat tro. Som ni redan känner till var vi tvungna att ha distansundervisning under två dagar men nu hoppas vi att vi kommer kunna ha närundervisning resten av läsåret.

Covid-19
Den nionde februari togs majoriteten av åtgärderna mot covid-19 bort. De rekommendationer som finns kvar för allmänheten är att man ska vaccinera sig och att man ska stanna hemma vid symtom. Folkhälsomyndigheten har särskilda rekommendationer för vuxna som är ovaccinerade. Ni kan läsa mer om vad som gäller nu på Folkhälsomyndighetens hemsida. I praktiken innebär förändringarna att allmänheten inte längre rekommenderas testning och att reglerna för nära kontakter och hushållskontakter har tagits bort. Vi är alltså tillbaka till en situation där alla elever och medarbetare är välkomna till skolan så länge man är frisk och symtomfri. Det är vi väldigt glada över!

Här på skolan kommer vi att fortsätta påminna och informera om att eleverna ska tvätta händerna ofta och noggrant, vi kommer också fortsätta ha handsprit tillgängligt där handtvätt inte är möjligt, till exempel i matsalen. Det kommer inte att vara några anpassningar i undervisningen och nu är också besökare välkomna till skolan igen.

Även om restriktionerna har tagits bort har vi sett en större frånvaro än normalt bland både elever och medarbetare de senaste veckorna. Vi kommer därför fokusera på undervisningen kommande veckor och senare i vår hoppas vi kunna återuppta olika typer av trivselaktiviteter. Förordningen som möjliggjort för skolor att gå över till distansundervisning på grund av stor medarbetarfrånvaro gäller terminen ut, men vi hoppas att det inte ska behövas.

Nu håller vi tummarna för att vi äntligen kan se slutet på den här pandemin som har påverkat oss så mycket både i skolan och i vår vardag i två års tid!

På gång på skolan
Även om pandemin fortfarande har ett grepp om oss så arbetas det förstås för fullt både bland medarbetare och elever. Lärarna arbetar bland annat med implementeringen av den nya läro- och kursplanen, Lgr22, som börjar gälla hösten 2022.

Många tankar för eleverna i årskurs 9 har nog gått till gymnasievalet som alltid görs så här års. I maj kommer alla elever ha möjlighet att göra ett omval. Den här veckan har årskurs 9 haft besök av Lin Kowalska från Popswap som en del i niornas återbruksprojekt. Återbruksprojeketet kommer att avslutas med en modevisning senare i vår.

Årskurs 8 håller precis på och avslutar sitt arbete om genetik och genteknik och det är härligt när man går genom korridoren och hör elever ha spontana och ibland livliga diskussioner om kromosomer, mutationer och genterapi.

Årskurs 7 har arbetat för fullt med bland annat kartkunskap och ekonomisk geografi, det vill säga sådant som exempelvis rör näringsliv, handel och kommunikation. Vem vet kanske en utmaning i Seterra kan bli helgens aktiviteter?

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Det finns många tecken som talar om att våren är på ingång och ett tydligt vårtecken i vår verksamhet är att det är dags för årets elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 7 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna kommer svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Läsårsdatum
Det är många veckor kvar tills läsåret är slut men det kan vara bra att ni redan nu vet att skolavslutningen är fredag 10 juni och läsåret 22/23 startar tisdag 16 augusti. Det är samma datum som Uppsala kommun har som läsårsstart.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er. Ni når mig enklast via mejl, marie.bomark@kunskapsskolan.se

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.