Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Mars 2022

Hej!

I slutet av vårt sportlov vaknade vi upp till otäcka nyheter om Rysslands invasion i Ukraina. Det är fruktansvärt hemskt för alla som drabbas och våra tankar går till dem. Här på skolan försöker vi fånga upp oro och funderingar som rör kriget. Att prata om och diskutera kriget kan vara svårt men det är viktigt. På flera hemsidor finns det bra information, tips och råd om hur du som vuxen kan prata om kriget med barn. Här kommer länkar till några av sidorna: krisinformation.se, bris.se, umo.se

Trots omvärldsläget och den oro som finns för situationen i Ukraina fortsätter vår skolvardag nästan som vanligt. Eleverna arbetar mot sina uppsatta mål och vi går snart in i nationella prov-perioden för årskurs 9. Jag tänker att det kan vara bra att något också är som vanligt när mycket annat i världen inte är som vanligt.

Kamerabevakning
I våra elevenkäter har vi hög upplevd trygghet och trivsel på skolan och vi gör planer varje år för att vår skolmiljö ska fortsätta vara så trygg och trivsam som möjligt. Planerna utvärderas regelbundet tillsammans med både medarbetare och elever.

Vi har tyvärr haft en del incidenter detta läsår som gör att vi, likt många andra skolor i Uppsala, har bestämt oss för att montera upp övervakningskameror. Beslutet är taget tillsammans med Kunskapsgymnasiet Uppsala. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och förhindra incidenter samt underlätta för oss att utreda eventuella incidenter. Kamerorna installerades under sportlovet och kommer aktiveras under den närmaste veckan. Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kamerabevakning har förändrats, om vi har fått önskad effekt och om fortsatt kamerabevakning är nödvändig.

Skolavslutning
Som jag skrev i förra rektorsbrevet kommer vår skolavslutning vara fredag den 10 juni. I år planerar vi att ha en gemensam avslutning igen. Alltså att hela skolan har avslutning tillsammans ute på skolgården. Avslutningen kommer starta klockan 09:30 och efter den gemensamma delen kommer årskurs 7 och 8 ha basgruppsamling i klassrummen. Årskurs 9 kommer istället ha gemensamt mingel utomhus och i matsalen. Vårdnadshavare är välkomna att vara med på avslutningen men vårdnadshavare till elever i årskurs 7 och 8 kommer inte kunna vara med på delen som är inomhus. Vi håller tummarna för att avslutningen kommer kunna genomföra enligt plan.

Läsårsdatum läsåret 22/23
Läsåret 22/23 startar tisdag 16 augusti och julavslutningen är 21 december. Vårterminen startar 10 januari och sommaravslutningen är den 9 juni. Det är samma datum som Uppsala kommun.

Övrigt
För er kännedom vill jag informera er om att Maria Szabo, som är rektor på Kunskapsgymnasiet Uppsala, i april kommer att börja arbeta på Kunskapsskolans pedagogikavdelning. Under rekryteringen av en ny rektor kommer jag, förutom att vara rektor på grundskolan, vara tillförordnad rektor på gymnasiet.

Jag vill också passa på att påminna er om att svara på föräldraenkäten som ni ska ha fått på mail denna vecka. Om du har flera barn på skolan är jag tacksam om du svarar på en enkät för varje barn. I mailet står det för vilket barn enkäten gäller.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er. Ni når mig enklast via mejl, marie.bomark@kunskapsskolan.se

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.