Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Varmt välkommen till ett nytt läsår och extra välkommen till alla nya elever och vårdnadshavare! Vi ser fram emot att följa elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt och vi kommer göra vårt yttersta för att alla elever ska trivas.

Första skolveckan mjukstartade vi med kortare skoldagar, utvecklingssamtal och aktiviteter utomhus men sedan i måndags är ordinarie schema i full gång. Som ni kanske har läst i Unt är det många skolor som har problem med temperaturen när det är varmt utomhus, så även vi. När det är varmt och kvavt som det var under föregående vecka så blir det även varmt inomhus. Vi försöker att vädra så mycket som möjligt men så länge vi inte har någon klimatanläggning är det svårt att få en jämn temperatur. Som tur är, är det få dagar under läsåret som det är så här varmt och redan denna vecka har det varit svalare.

Vi är glada att vi inte behövde starta detta läsår med en massa restriktioner med anledning av covid-19. Som bekant är covid-19 inte längre klassificerad som en allmän– och samhällsfarlig sjukdom och de restriktioner som tidigare har funnits är borttagna. Det är dock fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och sjukanmäla sig varje dag man är hemma. Man är välkommen tillbaka till skolan när man känner sig frisk igen.

Prioriterade områden
Vi på Kunskapsskolan arbetar alltid för att hela tiden ha så hög kvalitet på allt vi gör som möjligt och vårt systematiska kvalitetsarbete är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Varje år sätter vi upp två till tre prioriterade områden, det vill säga områden som vi vill fokusera extra på under läsåret. Årets prioriterade områden är den personliga handledningen, undervisningsutveckling och skolkultur.

Vi tycker att den personliga handledningen är ett av de starkaste verktyg vi har i vår pedagogiska modell. Genom en kvalitativ handledning hjälper vi eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt när det gäller deras kunskapsutveckling, sociala utveckling och den personliga utvecklingen. Inom området undervisning strävar vi efter att ha en undervisning i framkant med differentierad och varierad undervisning där vi når och utmanar alla elever. För att man ska kunna ta till sig av nya kunskaper och utvecklas är det viktigt att man känner sig trygg och trivs och att vi har en miljö där det råder studiero. Allt detta har vi valt att kalla för skolkultur.

Lgr22
Från och med i höst har grundskolorna en ny läro- och kursplan. Egentligen är det den gamla, det vill säga Lgr11 som har reviderats men eftersom det på vissa ställen blev ganska stora förändringar valde Skolverket att byta namn till Lgr22. De lite större förändringarna är i läroplanens inledande delar där man har gjort nya formuleringar om bland annat sexualitet, samtycke och relationer. Det har också införts nya bestämmelser för betygssättning. Istället för kunskapskrav heter det betygskriterier och kriterierna är inte lika strikta längre. Mer information om betyg och bedömning kommer att komma på höstens föräldramöten.

Kommunikation
I dokumentet Välkommen till ett nytt läsår som ni fick med i förra veckans veckobrev finns det information om skolan och kontaktuppgifter till skolans personal. Tre till fyra gånger per termin skickar jag ut ett rektorsbrev som mailas till er via elevernas handledare. Varje vecka skickar arbetslaget ut information som rör just den årskursen som ditt barn går i.

Vi har ett Skolråd på skolan med vårdnadshavare från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inblick kring de frågor som berör verksamheten. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, och välkomnar gärna fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och om du vill vara med i skolrådet hör du av dig till mig.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig eller någon annan på skolan om ni har några frågor eller funderingar. Jag ser fram emot ett gott samarbete under läsåret 22/23!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Följ oss gärna på Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.