Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Juni 2022

Rektorsbrev juni 2022

Hej!

Jag tänker på uttrycket mellan hägg och syren och småler för mig själv. Det sägs att skomakaren tog semester då. I skolans värld är tiden mellan hägg och syren den mest intensiva perioden, både för elever och personal. Nior arbetar med det sista innan de lämnar oss och går mot nya äventyr och sjuor och åttor arbetar för fullt för att hinna klart med allt som planerats så att de nästa läsår ger sig själva så bra förutsättningar som möjligt.

Lgr22
Som jag har skrivit i tidigare rektorsbrev kommer det från och med höstterminen 2022 vara en ny läroplan för Sveriges grundskolor, Lgr22. En av de förändringar som jag tror kommer märkas tydligast för eleverna är de nya bestämmelserna för hur betyg sätts. Så här skriver Skolverket: “Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelse för hur betyg sätts. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet kunskapskrav byter också namn till betygskriterier.”

Enkäter
Vi vill återigen tacka alla som tog sig tid att svara på Kunskapsskolans föräldraenkät. Resultaten från elev- och föräldraenkäten är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. I år är vi extra glada att meddela att eleverna upplever en ökad nöjdhet när det gäller det mesta. Ni kanske kommer ihåg att vi under detta läsår har haft tre prioriterade områden, det vill säga områden som vi arbetar extra fokuserat med. Ett av de områden är skolkultur. Skolkultur handlar framförallt om trygghet, trivsel och studiero och vi är extra glada att eleverna upplever en ökad nöjdhet inom området.

Skolavslutning
Skolavslutningen är fredag 10 juni klockan 09:30 på vår basketplan. Vi kommer vara utomhus oavsett väder och alla vårdnadshavare är varmt välkomna. Alla utom eleverna i årskurs 9 kommer ha ståplats. Efter den gemensamma delen kommer årskurs 7 och 8 ha samling med sin basgrupp i klassrummen och på grund av platsbrist kan inte vårdnadshavare vara med på den delen. Årskurs 9 kommer tillsammans med personal och vårdnadshavare ha mingel i och vid matsalen. Jag hoppas att vi ses.

Läsårsstart
Läsåret 22/23 startar tisdag 16 augusti. Årskurs 7 samlas klockan 10:00 och årskurs 8 och 9 samlas klockan 10:30.

Tack för ett gott samarbete under året och jag önskar er alla en härlig sommar!

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er. Ni når mig enklast via mejl, marie.bomark@kunskapsskolan.se

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.