Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej!

Efter en rolig och intensiv period är det snart dags för höstlov. Höstlovet kallas ju sedan ett gäng år tillbaka även för läslov. Ni kanske har hört om trenden som finns på TikTok som kallas BookTok. Tack vare BookTok har läsintresset bland ungdomar ökat igen. Att träna sin läskondition är något som alltid är bra, såväl för barn och ungdomar som för vuxna och jag tycker att höstlovet kan vara ett bra tillfälle för det, oavsett om man är ledig eller inte. Sist i rektorsbrevet hittar du några boktips från mig.

Betygsprognos och mitterminsavstämning
Som ni har kunnat läsa i veckobrevet som skickas ut av varje arbetslag så är det snart dags för mitterminssamtal. Vid mitterminssamtalet, som genomförs på ordinarie PH-tid, går handledare och elev igenom hur det går i de ämnen som eleven hittills har läst. Inför samtalet har alla ämneslärare gjort en bedömning och avstämning av visade kunskaper. Efter samtalet skickas ett mail hem till vårdnadshavare med information för just ditt barn. Om du har några frågor om mitterminssamtalet vänder du dig i första hand till ditt barns handledare.

Skolans elevhälsoarbete
För oss är det viktigt att vi har elever som mår bra, känner sig trygga och trivs. Om de gör det så ger det i sin tur goda förutsättningar för varje elev att utvecklas även kunskapsmässigt. För att få fatt på hur eleverna mår och hur det går för dem arbetar vi bland annat med kartläggningar och avstämningar på grupp och individnivå. Efter höstlovet kommer alla elever dessutom få besvara en enkät som bland annat handlar om trygghet, trivsel och studiero. Skolans elevhälsoarbete inkluderar alla medarbetare på skolan och vi arbetar därför kontinuerligt med att öka varje medarbetares specialpedagogiska kompetenser.

I skolans elevhälsoteam sitter kurator, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska och rektor. Vi har dessutom tillgång till skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare. Skolpsykologen har vi via Inside Team och skolläkaren är precis som skolsköterskan via Skolpool. Om du har några frågor som skolans elevhälsoarbete går det bra att du hör av dig till mig.

Julavslutning och terminsstart
Onsdag 21 december går eleverna sin sista dag för denna termin och ni kommer att få mer information om avslutningen i ett veckobrev längre fram. Vårterminen startar tisdagen den 10 januari.

Jag önskar er alla en fortsatt trevlig höst!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Följ oss gärna på Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra

Boktips!

  • Amerikansk jord av Jeanine Cummins
  • Vem har sagt något om kärlek? av Elaf Ali
  • Gruppen av Mary McCarthy

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.