Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december- Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

December 2022

Hej!

Äntligen fick vi en termin utan restriktioner. Det har underlättat många delar i verksamheten och vi har kunnat genomföra fler aktiviteter med eleverna. Sista måndagen innan jullovet kommer elevrådet återinföra pepparkakshustävlingen som vi har varit tvungen att ha på paus under pandemin. På skolans Instagram, kunskapsskolan_uppsala_norra, kommer ni kunna se alla påhittiga pepparkakshusbyggen.

Kortenkät - Elever
För några veckor sedan fick eleverna svara på en enkät där vi ville veta hur de upplever skolan. Utifrån utfallet ser det ut som att det är fortsatt hög trygghet och trivsel på skolan vilket vi tycker är bra. Att trivas och känna sig trygg är en förutsättning för att man ska kunna inhämta nya kunskaper. Det vi ser att vi behöver arbeta ännu mer med är att bli bättre på att hitta sätt för att eleverna ska känna att de förstår undervisningen lättare samt att se till att eleverna använder loggboken på ett sådant sätt att de själva upplever att den hjälper dem i deras planering av sina studier. I början av vårterminen kommer jag ha samtal med en grupp elever från varje årskurs för att kunna ställa fördjupande frågor kring deras skolgång. Allt för att vi ska ha en så bra skola som möjligt.

Ny läroplan och betygsättning
Som jag har nämnt i tidigare rektorsbrev har vi sedan i somras en ny läroplan och nya betygskriterier i alla ämnen. I länken kan ni se en tydlig och informativ film från Skolverket om hur lärare sätter betyg. Filmen är cirka 5 minuter lång. Hur sätter lärare betyg?

Julavslutning och terminsstart
Onsdag den 21 december är det julavslutning för alla elever. I samband med avslutningen får de även sina terminsbetyg. Terminsbetyg ges i de ämnen som eleven läst under terminen och är en avstämning av elevens aktuella kunskaper. Vid utvecklingssamtalet i januari kommer eleven tillsammans med handledare och vårdnadshavare gå igenom terminsbetygen. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål kan vara en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Elever kan också ha överträffat sina uppsatta terminsmål och kan då behöva justera sina mål utifrån det.

Vi startar igång vårterminen den 10 januari. Första skolveckan kommer det vara något kortare skoldagar eftersom vi då också har utvecklingssamtal.

Jag tackar för denna termin och önskar er alla en skön ledighet!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra


Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.