Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2024

Hej!

Nu är snart även läsåret 23/24 till ända. Ett läsår som har gått rysligt fort. Samtidigt som vi ror iland detta läsår så har vi påbörjat arbetet inför kommande läsår. Nästa vecka hälsar vi alla blivande sjuor välkomna på en besöksdag. Vi kommer till hösten i vanlig ordning ha fyra basgrupper i årskurs 7 men innan vi tar emot dem så ska vi säga hej då till våra fyra basgrupper i årskurs 9. Våra nior som förra veckan gjorde sina sista nationella prov under sin grundskoletid. I årskurs 9 har man nationella prov i matematik, svenska, engelska, ett av SO-ämnen och ett av NO-ämnen. Inom Kunskapsskolan har man dessutom nationella prov i moderna språk även om de inte är obligatoriska. Att de kämpat väl under den intensiva provperioden firades med saft och tårta.

Enkäter
Tack till alla elever och vårdnadshavare som tog sig tid att svara på Kunskapsskolans enkät tidigare i våras. Resultaten från elev- och föräldraenkäten är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Enligt enkätresultatet är ni föräldrar fortsatt nöjda och ligger på liknande höga nivå som föregående år. I elevenkätens resultat ser vi att vi har backat i nöjdheten på en del frågor och att vi fortsatt har utmaningar när det gäller återkoppling från lärare till elever och att lärarna kan förklara så att eleven förstår. Vi kommer fortsätta att ha utveckling av undervisning, med allt vad det innebär, som ett prioriterat utvecklingsområde kommande läsår. För att få veta mer om vad eleverna tycker om skolan så har jag haft elevintervjuer med åtta elever från varje årskurs. Jag har träffat dem en årskurs åt gången och fått veta mer om hur de upplever bland annat skolan, undervisningen, återkopplingen och kommunikationen från lärarna. Det som har framkommit i intervjuerna är också en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Skolavslutning
Årets skolavslutning är onsdag 12 juni klockan 10:45 på vår basketplan. Vi kommer vara utomhus oavsett väder och alla vårdnadshavare är varmt välkomna. Efter den gemensamma delen kommer årskurs 7 och 8 ha samling med sin basgrupp i klassrummen och på grund av platsbrist kan inte vårdnadshavare vara med på den delen. Årskurs 9 kommer tillsammans med personal och vårdnadshavare att ha mingel i och vid matsalen. Jag hoppas att vi ses!

Nästa läsår och läsårsstart
Nästa läsår kommer det bli några mindre justeringar i elevernas skoltider. Detta för att vi ska kunna få till de förändringar som kommer att ske i timplanen som innebär något mer tid i NO och moderna språk.

Läsåret 24/25 startar måndagen den 19 augusti. Observera att det är en dag innan Uppsala kommun. Årskurs 7 samlas klockan 10:00 och årskurs 8 och 9 samlas klockan 10:30. Mer information om första skolveckan kommer att skickas veckan innan skolstart av basgruppens handledare.

Tack för ett gott samarbete under året och jag önskar er alla en härlig sommar!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.