Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Hej!

Veckorna går fort och vi har kommit en bra bit in på detta läsår. Vi är mycket nöjda med den första delen av terminen. Vi har lagt extra fokus på att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Eleverna ska också uppleva studiero och förhoppningsvis har de kommit igång med skolarbetet på bästa sätt. Vi som arbetar på skolan gjorde en film inför skolstarten om studiefokuserad miljö som är ett av våra prioriterade områden detta läsår. Eleverna skulle redan från första skoldagen börja fundera på sitt eget lärande - allt ifrån hur de själva lär sig bäst till hur de håller koll på sitt eget material och sin planering. Vid utvecklingssamtalen satte alla elever termins- och slutmål och vid höstterminens mitt gör vi en prognos där vi stannar upp och analyserar elevernas studieresultat i förhållande till deras mål. Prognosen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då ser vi hur undervisningen har fungerat och om vi behöver ändra på något för att eleverna ska nå sina mål.

Betygsutfall vt 2018
Vi är mycket stolta och glada över de fina betygsresultat som våra elever i åk 9 lämnade oss med i våras. Den genomsnittliga betygspoängen, meritvärdet, blev 272 poäng. För att ge en uppfattning om vad det innebär så har en elev med C i alla ämnen ett meritvärde om 240 p.

Prioriterade områden detta läsår
Varje läsår har vi två prioriterade områden som vi arbetar extra mycket med. Dessa väljer vi efter att vi utvärderat och diskuterat våra resultat vad gäller betyg och enkäter och det vi själva identifierat att vi behöver förbättra. För er som är nya föräldrar på Kunskapsskolan kan jag berätta att vi har en stor föräldra- och elevenkät där elever och föräldrar har möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Dessa enkäter är viktiga när vi följer upp vårt arbete och sätter upp nya mål.

Vårt första prioriterade område i år är studiefokuserad miljö. Det innefattar både arbete med vårt eget ledarskap då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordning och se till att det är lugn och ro samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan.

Vårt andra prioriterade område handlar om att utveckla det formativa arbetssättet på skolan. Det innefattar också flera olika saker till exempel vad som kallas för baklängesplaneringar. Det innebär att när man planerar undervisningen alltid börjar med vad vi behöver bedöma, det vill säga vilka delar av kunskapskraven vi arbetar med. Vi ska även fortsätta att arbeta med att skriva formativa kommentarer i EDS. Eleverna ska veta vad de har lyckats med samt vad de behöver utveckla.

Medarbetare
Vi har en rad nya medarbetare som kommer att bidra till att skolan fortsätter att vara en skola där eleverna trivs och kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Om ni behöver komma i kontakt med dem eller några av våra andra medarbetare kan ni hitta deras kontaktuppgifter på vår hemsida.

Viktiga datum höstterminen 2018
Måndag den 22 oktober studiedag
Måndag 29 oktober- fredag den 2 november höstlov
Tisdag den 13 november Ämnesföräldramöte kl.18
Torsdag den 20 dec Skolavslutning

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.