Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

Denna termin har startat på bästa sätt. Vi fortsätter att arbeta för att alla våra elever

ska må bra och nå så långt de bara kan. Det gör vi bland annat genom våra personliga handledningssamtal, varierande undervisning, god kontakt med vårdnadshavare och kompetensutveckling för medarbetarna.

Studiefokuserad miljö
Jag har tidigare berättat om vårt arbete med den studiefokuserade miljön på skolan. Att förbättra den innebär både ett arbete med vårt eget ledarskap då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordning och se till att det är lugn och ro samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan.

Eleverna blev involverade i arbetet redan den allra första skoldagen i augusti. De har bland annat diskuterat den studiefokuserade miljön på basgruppsamlingar och alla elever har fått fundera över vad studiefokus är för dem och vad de själva kan göra för att förbättra den.

Vi har sett över möbleringar i skolan och på olika sätt försökt hjälpa eleverna att planera sitt arbete ännu bättre genom arbets-ph och steg-deadline. I årskurs 4 och 5 har vi arbetat med röda, gula och gröna skyltar för att få en bättre studiero.

Vi ser att vårt arbete har gett effekt och i december lät vi alla elever utvärdera arbetet. De fick svara på en rad frågor om arbetsro, ordningsregler och det egna planeringsarbetet. Enkätsvaren visar att våra elever överlag är nöjda men att vissa ämneszoner är lugnare än andra. De tycker att vi vuxna är bra på att se till att ordningsreglerna följs men att vi behöver bli ännu bättre på det och framför allt att vi behöver bli bättre på att agera lika. Detta har vi tagit till oss av och nu arbetar vi ännu hårdare med det.

När vi arbetar med att se till att ordningsregler följs är det inte eleverna som är den största utmaningen. Som rektor lägger jag mycket tid på att bemöta föräldrar som ifrågasätter ordningsreglerna och som tycker att vi gjort fel när vi sagt åt deras barn. Jag vet att ett ömsesidigt förtroende är en förutsättning för ett gott samarbete och att om skola och hem hjälps åt blir det en bättre skolsituation för alla elever. Även skolan har ett fostransuppdrag för barnen och för mig är det självklart att man ska lära sig att det finns regler att följa.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars, svara därför gärna senast på söndagen den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mail med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mailadress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mailadresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mailadress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Ny matleverantör
Det är nu klart att Kunskapsskolan Uppsala ska få en ny matleverantör. Under hösten och våren har en central upphandling gjorts och valet har nu landat på en leverantör som heter Närda. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt. Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det är också lättare att beräkna mängden mat och den mat som inte är uppvärmd kan sparas och serveras senare. Tekniken innebär att vi kan minska matsvinnet och de sammanlagda mattransporterna till och från Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor.

En aspekt som varit väldigt viktig i upphandlingen är matsäkerhet och spårbarhet, särskilt mot bakgrund av den köttskandal med obesiktigat kött som flera skolor drabbades av nyligen. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god.

Det kommer alltid att serveras två rätter, varav en vegetarisk. I det nya konceptet finns också en fräsch salladsbar. Allergener minimeras i tillagningen och specialkost tillagas helt separat.

Vi kommer att ha matråd och följa upp vad eleverna tycker genom enkäter flera gånger per termin. Ambitionen är förstås att eleverna ska tycka att maten är bra, att de ska äta sig mätta och få energi för hela skoldagen.

Den nya maten kommer till vår skola till skolstarten i augusti.

Tveka inte att höra av er till mig med frågor och synpunkter.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.