Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

April 2019

Hej!

Nu är det snart dags för ett efterlängtat påsklov. Eleverna brukar arbeta extra hårt inför ett lov för att bli klara med allt och kunna känna att de kan koppla av på riktigt. De förtjänar beröm för arbetsinsatsen de senaste veckorna. Både årskurs 6 och 9 har haft nationella prov och denna vecka har årskurs 7 varit ute på prao. I tisdags, den 9 april, tog vi med alla elever i årskurs 8 till Uppsala kommuns Yrkesexpo för högstadiet. Där fick eleverna möjlighet att se olika yrkesprogram genom att bland annat få prova olika yrken och träffa elever som går på olika yrkesprogram.

De senaste veckorna har vi arbetat med temat Självförtroende och Självkänsla. Det är skolans Likabehandlingsgrupp som tagit fram ett material som eleverna arbetat med.

Nätkränkningar
De kränkningar som kommer till vår kännedom och som vi utreder sker oftast på nätet och startar oftast utanför skolan. Det kan till ecempel handla om att det skrivs kränkande saker om en elev på snapchat eller att det läggs ut bilder som upplevs som kränkande. Vi accepterar inte kränkningar oavsett var de sker och har stöd i det av både skollag och läroplan. Kränkningar kan även vara ett brott enligt brottsbalken. Vi arbetar förebyggande på skolan på flera olika sätt, bland annat genom värderingsövningar och samtal på basgruppstid och genom den Livskunskap som vi har i årskurs 7-9.

Skola och hem behöver hjälpas åt för att förebygga nätkränkningar och vägleda eleverna hur man ska bete sig på nätet. Många gånger märker vi i samtal att eleverna själva inte har förstått vilka konsekvenser det de skriver om andra kan få. Om man gillar en kränkande bild eller kommentar bidrar man till att kränkningar sker och fortsätter. Detta tror vi att alla vuxna - både vi på skolan och ni föräldrar - behöver prata med barnen om.

Många elever visar mognad och insikt i hur man ska bete sig på nätet och slår larm till oss i personalen om de ser saker som inte är okej. Vi ser dock att vi trots detta behöver göra en extra utbildningsinsats för eleverna för att förebygga nätkränkningar och detta kommer att ske efter påsklovet.

Det finns bra material att läsa för er föräldrar, bland annat på Statens medieråd och Friends.

Betygsprognos
Som ett led i att medvetandegöra elevernas nuläge i skolarbetet och för att göra er föräldrar mer delaktiga i hur det går för ert barn har vi i år skrivit in betygsprognosen direkt i EDS så att ni kan se den. Betygsprognos innebär att vi stämmer av elevens kunskapsläge i relation till de mål eleven satt upp. I de fall eleven just nu inte ser ut att vara på väg mot uppsatt mål lämnar ämnesläraren en kommentar i EDS med information om hur eleven kan arbeta vidare för att nå sitt mål. Har ditt barn inte fått en kommentar i EDS betyder det att ditt barn har goda chanser att nå sin målsättning. Om ditt barn i dagsläget riskerar att inte nå kunskapskraven för E har du fått, eller kommer att få, den informationen direkt från handledaren. Kom ihåg att du alltid är välkommen att komma och sitta med på ditt barns PH-samtal, tänk dock på att meddela handledaren innan samt att vi endast har 15 minuter per PH-samtal.

Skolstart
Jag vill påminna om att skolstarten för höstterminen blir torsdagen den 15 augusti. Denna information gick ut i januari men vi har förstått att det behövs en påminnelse. Vi startar då två dagar tidigare än den kommunala skolan och detta gör vi för att kunna lägga in några pauser under läsåret för både eleverna och oss själva. De extra studiedagarna kan vi ägna åt att stämma av arbetet och planera för att göra verksamheten ännu bättre. Vi har kommunicerat detta med kommunen och UL som ansvarar för skolbusskorten.

En riktigt Glad Påsk önskar jag er alla!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.