Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Juni 2019

Hej!

Idag är det skolavslutning och alla elever får äntligen ett välförtjänt sommarlov. De är värda mycket beröm för att de kämpat på med skolarbetet hela terminen. De sista dagarna brukar innebära lite extra roliga aktiviteter. I förra veckan var det Kunskapskampen och på Spåret i so-zonen, i förrgår fick vi alla se niornas fantastiska show och igår var det brännbollsmatch för årskurs nio och medarbetare. När eleverna går på sommarlov arbetar vi några veckor till med att utvärdera det gångna året och göra planer för nästa läsår.

Enkätresultat
Jag vill rikta ett stort tack till alla er som besvarat vår enkät för vårdnadshavare. Det är mycket värdefullt för oss att få veta vad ni tycker om vår verksamhet. Era svar på enkäterna ligger tillsammans med elevernas svar till grund för vidareutvecklingen av vår verksamhet inför nästa läsår. Det är med stolthet jag skriver att våra resultat på elev-och medarbetarenkäten är bland de bästa i Kunskapsskolan Sverige.

Vi har sedan 2013 haft mycket fina resultat på medarbetarenkäten men detta läsår fick vi de bästa resultaten hittills. Det är min fasta övertygelse att medarbetare som trivs på arbetet, vet vad som förväntas av dem och upplever att arbetet är meningsfullt skapar bättre förutsättningar för eleverna att må bra och trivas och lyckas med sina studier.

Det känns också roligt att se att det är en fortsatt hög nöjdhet i elevenkäten såväl som i föräldraenkäten. De resultat vi redovisar här innefattar dem som svarat 4 eller 5 på en femgradig skala.

Ett av våra prioriterade områden detta läsår har varit att förbättra den studiefokuserade miljön på skolan. Vi har arbetat intensivt med detta och därför var det glädjande att vi i elevenkäten ökar med 6% - enheter till 74% på frågan Jag har studiero på lektionerna/undervisningspassen. Elevernas nöjdhet med sina lärare fortsätter att ligga på en hög nivå (87%). Likaså att eleverna tycker att lärarna är kunniga i sina ämnen och är bra på att förklara så att de förstår (78%). 82% av eleverna trivs och 87% av eleverna känner sig trygga på skolan. Vårt mål är självklart att alla elever ska känna sig trygga på skolan. Det är också viktigt att komma ihåg när man läser att siffrorna som vi redovisar här innefattar de som svarar 4 och 5 på en femgradig skala.

Detta läsår implementerades den digitala loggboken i årskurs 6-9. Många elever har saknat loggboken i pappersform vilket syns på enkätfrågan Loggboken hjälper mig att planera mina mål och mina studier där vi minskar med hela 17%-enheter till 62%. Förändringar kan vara svåra att ta till sig och elevernas minskade nöjdhet med loggboken gör att vi i höst tänker satsa på att lära oss använda den digitala loggboken bättre.

I enkäten för vårdnadshavare fortsätter resultaten att ligga på en hög nivå. 89% upplever att skolan har bra lärare. 80% upplever att lärarna hjälper barnet i skolarbetet på ett bra sätt och nöjdheten med skolan som helhet ligger i nivå med de senaste åren (83%). På enkätfrågan Mitt barn känner sig tryggt i skolan ökar vi något till 90%.

Även ni föräldrar är mindre nöjda med den digitala loggboken (76%) jämfört med ifjol då resultatet blev 86% på enkätfrågan Loggboken hjälper mitt barn att planera sina mål och sina studier.

Vi har påbörjat vår analys av resultaten, en analys som ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i rektorsbrev och berättar mer om hur vi tänker arbeta med våra förbättringsområden.

Skoltider och utökad undervisningstid
Nästa läsår kommer sluttiden för en vanlig skoldag att vara klockan 14.30 för våra elever i årskurs 6-9. Eleverna i årskurs 4-5 kommer precis som idag att sluta något tidigare än vad eleverna i årskurs 6-9 gör. Detta gör vi för att vi ska få in den garanterade undervisningstiden. Den dagen eleverna har ph- samtal stannar de en timme extra. Det kan hända att elever har ytterligare någon dag då de slutar senare och det beror bland annat på våra halltider för idrotten.

Från och med den 1 juli ändras undervisningstiden i Idrott och hälsa. Första året gäller förändringen endast för årskurs 7 och detta innebär att eleverna får två lektioner på 50 minuter i veckan. På Skolverkets hemsida kan ni läsa om förändringarna i timplanen Den utökade undervisningstiden i matematik som också träder i kraft har vi redan genomfört detta läsår.

Skolstart
Jag vill påminna om att höstterminen startar torsdagen den 15 augusti. Vi väljer precis som ifjol och i likhet med en del andra skolor i Uppsala att starta verksamheten två dagar tidigare än den kommunala skolan för att därigenom kunna lägga in några pauser under läsåret för både eleverna och oss själva. De extra studiedagarna kan vi ägna åt att att stämma av arbetet och planera för att göra en ännu bättre verksamhet.

Gymnasieantagning
Ni som har barn i åk 9 kommer att få separat information om gymnasievalet. Den 1 juli kommer ett slutligt antagningsbesked via Dexter till samtliga sökande. Antagningsbeskedet finns på gymnasievalet.uppsala.se.

Jag vill tacka er alla för detta läsår och jag vill rikta ett speciellt varmt tack till alla er som har barn i årskurs nio. Tack för åren ni haft era barn här på skolan. Vi kommer att sakna dem och önskar dem all lycka till i framtiden.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt skön sommar.

 

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.