Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Veckorna har gått rasande fort och nu väntar redan ett höstlov. Skolan är pyntad för halloween och elevrådet anordnar en utklädnadstävling. Vi gjorde en riktigt bra skolstart detta läsår med fokus på trygghet, trivsel och studiero. Det blev förstås som ni redan vet några motiga veckor med vår nya matleverantör, men samma dag som vi fick tillbaka vår gamla leverantör blev det bra igen. Skolmaten är viktig för elevernas skolgång och vi är glada över att vi återigen kan vara stolta över att elever och medarbetare är nöjda med skolmaten.

Mitterminsavstäming
Vid utvecklingssamtalen satte alla elever termins- och slutmål och vid höstterminens mitt gör vi en prognos där vi stannar upp och analyserar elevernas studieresultat i förhållande till deras mål. Prognosen är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Då ser vi hur undervisningen har fungerat och om vi behöver ändra på något för att eleverna ska nå sina mål. I de fall eleven just nu inte ser ut att vara på väg mot uppsatt mål lämnar ämnesläraren en kommentar i EDS med information om hur eleven kan arbeta vidare för att nå sitt mål. Har ditt barn inte fått en kommentar i EDS betyder det att ditt barn har goda chanser att nå sin målsättning. Om ditt barn i dagsläget riskerar att inte nå kunskapskraven för E har du fått, eller kommer att få, den informationen direkt från handledaren. Alla elever kommer att gå igenom nuläget tillsammans med sin handledare efter lovet. Kom ihåg att du alltid är välkommen att komma och sitta med på ditt barns PH-samtal. Glöm då inte att kommunicera detta med handledaren i förväg.

Betygsutfall vt 2019
Vi är mycket stolta och glada över de fina betygsresultat som våra elever i årskurs 9 lämnade oss med i våras. Den genomsnittliga betygspoängen, meritvärdet, blev 268 poäng. För att ge er en uppfattning om vad det innebär så har en elev med C i alla ämnen ett meritvärde om 240 poäng. Kommunens genomsnittliga meritvärdet var 241,9 poäng. Våra elevers meritvärde förbättrades under sommarlovet då en del gick sommarskola.

Prioriterade områden detta läsår
Varje läsår har vi två prioriterade områden som vi arbetar extra mycket med. Dessa väljer vi efter att vi utvärderat och diskuterat våra resultat vad gäller betyg, enkäter och det vi själva identifierat att vi behöver förbättra. För er som är nya föräldrar på Kunskapsskolan kan jag berätta att vi har en stor föräldra- och elevenkät varje läsår där elever och föräldrar har möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Dessa enkäter är viktiga när vi följer upp vårt arbete och sätter upp nya mål. Vi har också en medarbetarenkät för att även fånga in deras perspektiv på verksamheten.

Detta läsår väljer vi att fortsätta med studiefokuserad miljö som ett av våra prioriterade områden. Vi arbetade systematiskt med detta förra läsåret och det gav verkligen gott resultat. En studiefokuserad miljö innefattar både arbete med vårt eget ledarskap, då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordningen och se till att det är lugn och ro, samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan.

Vårt andra prioriterade område är digitala verktyg och det innefattar både den digitala loggboken och ämnesplaneraren. Den digitala loggboken ersatte vår analoga loggbok i årskurs 6-9 redan förra hösten men eleverna behöver mer vägledning och tränas i att bli ännu bättre på använda alla funktioner. Ämnesplaneraren är ett verktyg som gör det enklare för lärarna att redigera innehållet på Kunskapsporten. Innehållet blir då tydligare och mer användarvänligt för elever, vårdnadshavare och medarbetare. Nu på höstlovet utbildas lärarna i Ämnesplaneraren.

Internationellt
Vecka 47 kommer de flesta eleverna i årskurs 8 på skolan att åka till Elburg i Holland och besöka van Kinsbergen College. De kommer att bo i värdfamiljer och få uppleva en annan kultur. I vår kommer eleverna från Elburg att besöka Uppsala. Detta elevutbyte finansierar vi genom de pengar jag och min holländska rektorskollega ansökte om från programmet Erasmus + . Projektet eleverna kommer att arbeta med handlar om vår tids största globala utmaning - klimatförändringarna.

Viktiga datum höstterminen 2019
Måndag den 28 oktober- fredag den 1 november höstlov
Torsdag den 14 november Ämnesföräldramöte kl.17.30
Fredag den 20 december Skolavslutning

 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete

Vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.