Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Idag är det vinterfriluftsdag med många roliga aktiviteter. Många tycker säkert som jag att det är lite tråkigt att snön lyser med sin frånvaro men vi får trösta oss med att det ser ut att bli en solig dag. Terminen har startat på bästa sätt med en god stämning på skolan och bra studiefokus. Kunskapsporten har en del nyheter och jag vill bland annat slå ett slag för Kunskapsportens nya strategibank där alla elever kan och ska prova ett flertal olika strategier för lärande. Det finns 100 strategier att välja mellan. Titta gärna på strategibanken tillsammans med ert barn även på hemmaplan om ni inte redan har gjort det.

Utvecklingssamtal och TUR-mål
I januari genomfördes våra utvecklingssamtal, vilket är ett första avstamp i vårt arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. Samtalet mellan elev, handledare och föräldrar är ett viktigt forum för att diskutera studieresultaten, trivseln och studiestrategier, samt blicka framåt. Inom Kunskapsskolan poängterar vi betydelsen av TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga. När vi hamnar rätt i målsättningarna, som inte får vara för höga eller för låga, lyckas vi i regel att uppnå en personligt utformad utbildning med gedigna ämneskunskaper som resultat.

Kunskapsskolan fyller 20 år
I år är det 20 år sedan Kunskapsskolans första skolor startade. Det finns idag 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor som jobbar efter ett pedagogiskt upplägg med gemensamt språk och kvalitetsarbete som möjliggör synergier och samordningsfördelar. Det som från början var en idé om en skola med eleven i centrum är nu en väl utvecklad pedagogisk modell som vi är oerhört stolta över.

Studiefokuserad miljö- vårt prioriterade område
Som ni vet så arbetar vi systematiskt med att förbättra den studiefokuserade miljön på skolan. Att förbättra den innebär både ett arbete med vårt eget ledarskap då vi som arbetar här ansvarar för att upprätthålla ordning och se till att det är lugn och ro samt att vi ska förbereda eleverna ännu bättre för skolarbetet. Väl förberedda elever och ett starkt ledarskap leder till en studiefokuserad miljö. Vi vill att alla elever ska uppleva arbetsro och studiefokus när de är i skolan.

För andra året i rad utvärderade vi i december vårt arbete med eleverna. Eleverna på skolan fick svara på en enkät med en rad frågor om arbetsro, ordningsregler och det egna planeringsarbetet. Vi ser att vi på skolnivå har bättre resultat än föregående år. 94 % av eleverna tycker att de vuxna på skolan är bra på att upprätthålla ordningsreglerna jämfört med 86,4% i december 2018. Enkätsvaren visar också att 97% av eleverna vet vad de ska göra varje dag (schema, uppgifter och så vidare) jämfört med 94,6% i december 2018. Självklart är målet att det ska vara 100% men vi är nöjda med de fina resultaten.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både föräldra- och elevenkäten startar måndagen den 2 mars och stänger på söndagen den 15 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mail med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mailadress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mailadresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mailadress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Nästa vecka väntar ett efterlängtat sportlov. Jag hoppas att alla elever passar på att vila och att de får tillbringa tid ute i den friska luften.

Tveka inte att höra av er till mig med frågor och synpunkter.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.