Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Till att börja med vill jag tacka för det förtroende ni föräldrar har visat oss under dessa coronatider. Det har fungerat bra med gällande restriktioner att elever och medarbetare får stanna hemma vid mildare sjukdomssymtom. Restriktionerna medför dock att en del elever med förkylningssymptom blir hemma fler dagar än vanligt och därför bestämde vi att vi skulle underlätta för alla elever på skolan genom att varje vecka skicka hem en plan över vad varje årskurs ska jobba med. Vi ville med dessa planer säkerställa att alla elever fick samma möjlighet att nå sina mål trots restriktionerna om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Jag vill dock påminna om att friska elever ska vara i skolan eftersom skolplikten gäller.

På skolan fortsätter vi att arbeta för att det inte ska slarvas med handhygienen och den sociala distanseringen, även om det sistnämnda är svårt att efterleva i praktiken när vi är många på en begränsad yta. Vi har även haft en annan utmaning i år i och med den stora vattenläckan i slutet av januari som skadade delar av svenskzonen, matsalen och våra omklädningsrum på plan 0. Vi har klarat detta förvånansvärt bra och i nästa vecka är svenskzonen återställd. De gamla omklädningsrummen revs efter vattenskadan och vi får istället en helt ny undervisningssal och ett arbetsrum. En glad nyhet jag vill berätta är att vår nya idrottshall blev färdig häromveckan. Vi tycker att det är så roligt att vi äntligen, efter alla dessa år, får en alldeles egen idrottshall.

Skolavslutningen och andra traditioner
Restriktionerna gällande pandemin medför tyvärr att en del av våra traditionsenliga aktiviteter i slutet av skolåret inte kan genomföras som planerat. Det är förstås beklagligt men vi får lov att göra det bästa av situationen. Vi kommer att prioritera avslutningsceremonin för våra elever i årskurs 9 men vi kommer inte att kunna ta emot deras föräldrar som vi brukar göra. Den 4 juni har vi även lagt in en halv aktivitetsdag för våra nior som börjar när de andra eleverna går hem vid lunch. Vi kommer då att ha stationer med olika aktiviteter för eleverna och äta en festlig måltid i våra matsalar. För årskurs 4-8 kommer avslutningen att ske basgruppsvis. Vi beklagar att det inte blir som vanligt men ser det som viktigare att vi tar vårt samhällsansvar och minimerar riskerna för smittspridning. Eleverna får inom kort information om vilka tider som gäller under avslutningsdagen som är tisdagen den 9 juni.

Matbespisning
Om allt går som planerat kommer delar av vår matsal att renoveras med start måndagen den 25 maj. Vi hade gärna sett att renoveringsarbetet påbörjats först efter skolavslutningen men byggföretaget och fastighetsägaren har gjort sitt bästa för att skjuta fram renoveringen så långt som möjligt. Detta innebär att vi under de sista 11 skoldagarna denna termin kommer att servera kall mat. Vår matleverantör har tagit fram en varierad och god meny för denna period. Då vi inte heller kommer att ha tillgång till vårt diskrum kommer maten att levereras och delas ut i utflyktslådor. Det är inte helt optimalt ur miljösynpunkt men vi ser tyvärr ingen annan lösning.

Elev- och föräldraenkäten
Vi har ju i många år nu haft mycket höga nöjdhetssiffror i våra elev och föräldraenkäter. Vi är därför extra glada över att vi trots detta något turbulenta läsår har lyckats få de bästa resultaten någonsin i våra enkäter. Exempelvis har elevernas upplevelse av att de har studiero på undervisningspassen ökat till 84% (+10). Hela 92% av våra elever har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan Min personliga handledare ger mig ett bra stöd kring mina studier och min skolsituation (+6). Elevernas upplevelse av delaktighet i framtagandet av det egna schemat har ökat till 93% (+8). Elevernas nöjdhet med inflytandet över det egna skolarbetet har också ökat med 7 %-enheter till 84%. Vi ser även hög nöjdhet gällande tryggheten som landar på 91% (+4) och i användandet av digitala verktyg, 93% (+2).

Även föräldraenkäten visar på ett ökat förtroende. Upplevelsen av att de personliga handledarna stöttar era barn har ökat till 90% (+3). Även åsikten att Kunskapsskolan har bra lärare ligger högt med 91% (+2) och er upplevelse av att lärarna skapar ordning och reda har ökat till 82% (+9). Sammantaget är det tydliga positiva trender i båda enkäterna, vilket är ett kvitto på att vi gör bra saker, men det ger oss också energi till att försöka förbättra resultaten ytterligare nästa läsår. Vi drivs ju som bekant av utveckling!

Jag och all personal på Kunskapsskolan kommer att göra vårt yttersta för att terminen ska avslutas på bästa tänkbara sätt. Tveka inte att höra av er till mig med frågor och synpunkter.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.