Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej!

Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till ett nytt läsår! Jag heter Elin Benson och är ny rektor på Kunskapsskolan Uppsala. Tidigare har jag arbetat sju år som biträdande rektor på skolan, så många av er känner mig sedan tidigare. Innan dess har jag även arbetat här som lärare och var också en av dem som var med och startade upp skolan 2007. Att få möjlighet att vara rektor på vår fina skola är ett uppdrag som jag känner mig förväntansfull men också ödmjuk inför.

Ett annorlunda år
Detta är på många sätt ett annorlunda år. Det har vi redan fått erfara förra terminen. Vi kommer inte ha möjlighet att starta upp läsåret som vi brukar göra med utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare och elever. Utvecklingssamtalen kommer i de allra flesta fall att vara digitala eftersom vi inte kan ta emot externa besökare på skolan den här hösten. Det känns väldigt tråkigt för oss som arbetar här och som är vana vid att träffa alla våra nya samt gamla elever tillsammans med deras vårdnadshavare. Mer information om utvecklingssamtalen kommer ni att få från ert barns handledare. Coronasituationen kommer även att avgöra i vilken utsträckning vi kan ha fysiska föräldramöten i höst. Detta är något som ni kommer att få mer information om när det närmar sig.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Vi kommer att öppna upp det norra trapphuset för eleverna för att undvika att det är för många elever samtidigt i det inre trapphuset. Vi kommer att ha handsprit tillgängligt i matsalen samt uppmana eleverna att tvätta händerna ofta. Ni som vårdnadshavare kommer att behöva hjälpa till att hålla era barn hemma vid minsta förkylningssymptom och dessa regler gäller självklart även för medarbetarna. Jag vill dock påminna om att skolplikten gäller som vanligt. För er som har funderingar angående detta så finns det mer information på Skolverkets hemsida.

Nyheter för i år
Vi har några roliga nyheter det här läsåret. Vi har för första gången en egen idrottshall med omklädningsrum vilket får till följd att eleverna inte behöver förflytta sig så långt för att ha idrott. I anslutning till idrottshallen har vi även en ny större samlingslokal där lärare så småningom kan ha föreläsningar för lite större grupper än förut. Engelskan har också fått ett nytt rum så att eleverna får mer plats i engelskzonen. Vattenskadan i matsalen är reparerad och eleverna kommer att kunna äta som vanligt redan från skolstart. I år kommer det också ett nytt planeringsverktyg som gör att elevernas digitala loggböcker kommer att bli ännu bättre och tydligare.

Prioriterade områden läsåret 20/21
Vi har två prioriterade områden som vi kommer att fokusera på i år. Det ena är studiefokuserad miljö som innebär att vi fortsätter att arbeta mycket aktivt för att eleverna ska få studiero, veta vad de ska arbeta med, ha med sig till undervisningen samt vad de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt skolarbete. Vi har sett att eleverna i olika arbetslag upplever studiemiljön olika och det vill vi komma tillrätta med. Vårt mål är att alla elever ska känna att de har en optimal studiemiljö. Det andra prioriterade området är att alla elever ska veta hur det går för dem i skolarbetet. Detta ställer höga krav på lärarnas förmåga att kommunicera elevernas framsteg och inlärning och är något som vi vill bli ännu bättre på.

Vi på Kunskapsskolan Uppsala är mycket förväntansfulla och laddade inför ett nytt läsår tillsammans med er! Hör gärna av er med frågor och synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Elin Benson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.