Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

December 2020

Jullovet närmar sig efter en minst sagt utmanande hösttermin. När höstterminen startade i augusti hade vi förhoppningar om att vi lämnat den värsta coronaperioden bakom oss men det visade sig snart att så inte var fallet. Tack vare att ni vårdnadshavare har tagit Folkhälsomyndighetens restriktioner på största allvar och har haft era barn hemma vid minsta förkylningssymtom så har vi lyckats hålla nere smittspridningen på skolan. Detta har medfört att skolans medarbetare i så pass hög grad har varit friska så att vi har kunnat upprätthålla en undervisning av hög kvalitet. Stort tack för det!

Vi har under höstterminen börjat använda vår nya idrottshall vilket har varit mycket uppskattat av eleverna. Det underlättar för både lärare och elever att inte behöva gå iväg och ha idrottsundervisning någon annanstans.

De flesta kontakter med er vårdnadshavare har skett digitalt. Det är tråkigt att vi inte får träffa er “på riktigt” men vi tycker ändå att det har fungerat över förväntan. Även i vår blir det digitala utvecklingssamtal och möten. Ni kommer att få tider för utvecklingssamtal av era barns handledare.

Denna vecka får våra elever i årskurs 6-9 ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven har uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för årskurs 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsakerna till att en elev inte nått sitt mål är något som diskuteras på utvecklingssamtalet i januari.

Varje höst genomför Kunskapsskolan en stor medarbetarenkät där medarbetarnas nöjdhet mäts. Kunskapsskolan Uppsala har i många år fått fina resultat i medarbetarenkäten och i år var inget undantag. Medarbetarna på Kunskapsskolan Uppsala har svarat att 100% trivs med sitt arbete och 100% av medarbetarna ser fram emot att gå till arbetet. 100% av medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt samt att vi har en trevlig stämning på skolan. För att få trygga elever som det går bra för i skolan är det viktigt att medarbetarna trivs och tycker att arbetet känns meningsfullt. Under rådande omständigheter är det otroligt bra och roligt att våra medarbetare är så nöjda.

Under vårterminen kommer vi att arbeta mer med våra prioriterade områden som är studiefokuserad miljö samt att eleverna ska veta hur det går för dem i skolarbetet. Vi kommer att arbeta mer med tryggheten där vi ser att vi behöver göra en insats bl a kring hur eleverna pratar med varandra. Vi kommer också att fokusera på studiero och studieteknik.

Även om vi inte vet med säkerhet hur vårterminen kommer att se ut med tanke på coronaläget så ser vi som arbetar på Kunskapsskolan Uppsala fram emot att ta emot era barn i januari igen! Innan dess vill vi dock passa på att önska er en God Jul och ett Gott Nytt År! Stort tack för ett gott samarbete!

Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.