Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 8 januari 2021

Hej vårdnadshavare och elever på Kunskapsskolan Uppsala!

Jag vill börja med att hälsa er varmt välkomna tillbaka till oss vårterminen 2021. Den här våren kommer inte att bli som vi hoppats och planerat på grund av den fortsatta smittspridningen av covid -19.

Delvis distansundervisning för årskurs 7-9
Kunskapsskolan Uppsala kommer inledningsvis att gå över till delvis distansundervisning de första två veckorna (v. 2 och v. 3). Detta gör vi för att minska trängseln i skolan och därmed minska smittorisken. Möjligheten för huvudmän att själva fatta beslut om distansundervisning för högstadieelever för att minska trängseln informerade utbildningsminister Anna Ekström om igår under en presskonferens. Att använda denna möjlighet ska bara göras som en sista utväg när alla andra åtgärder har genomförts, vi har gjort många åtgärder för att minska risken för smittspridning på skolan sedan tidigare men vi har fortfarande vissa situationer då det kan uppstå trängsel. Det handlar till exempel om lunchen och vid skoldagens start och slut. Eleverna i årskurs 4-5 går i skolan enligt ordinarie plan och schema tills vidare. Årskurs 6 får ändrad sluttid (klockan 14.20) för att minska trängsel vid skåpen, i övrigt gäller ordinarie schema för dem.

Följande schema gäller för vecka 2 och 3 för högstadiet:

Vecka 2
Tisdag 12/1: Alla elever kommer till skolan.
Starttid åk 6 och 7 kl. 8.20. Åk 8 och 9 börjar kl. 8.40.
Onsdag 13/1: Åk 9 arbetar hemma enligt sitt schema.
Torsdag 14/1: Åk 8 arbetar hemma enligt sitt schema.
Fredag 15/1: Åk 7 arbetar hemma enligt sitt schema.

Vecka 3
Måndag 18/1: Åk 9 arbetar hemma enligt sitt schema.
Tisdag 19/1: Åk 8 arbetar hemma enligt sitt schema.
Onsdag 20/1: Hemstudiedag & digitala utvecklingssamtal.
Torsdag 21/1: Åk 7 arbetar hemma enligt sitt schema.
Fredag 22/1: Åk 9 arbetar hemma enligt sitt schema.

De dagar eleverna är hemma kommer de att få undervisning enligt sitt schema. De kommer att få en inbjudan till undervisningspassen via Google Meet och ska då koppla upp sig och delta i passet. Närmare instruktioner får eleverna av sina handledare och ämneslärare.

Ändrade start- och sluttider
Vi kommer att ändra start- och sluttiderna för alla elever i årskurs 6-9. Årskurs 8 och 9 kommer att börja dagen klockan 08.40 varje dag. De startar då med en kortare basgruppssamling. De slutar klockan 14.30 som vanligt. Årskurs 6 och 7 kommer att starta som vanligt klockan 08.20 men har en kortare basgruppssamling på eftermiddagen som slutar klockan 14.20.

Ph-samtalen genomförs som vanligt varje dag. Om elevens PH-samtal infaller på en dag då årskursen har distansundervisning genomförs samtalet också digitalt på distans.

Skollunch
Eleverna i årskurs 7-9 har rätt att komma till skolan även de dagar de är hemma för att äta skollunch. Handledarna kommer att inventera vilka elever som är i behov av det så att vi kan planera in när de kan komma.

Elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan alla dagar
Elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan och inte kan delta i undervisningen hemifrån de dagar det är distansundervisning kommer att vara välkomna till skolan och kommer då att sitta enskilt. Särskilda skäl kan till exempel vara stödbehov som inte kan tillgodoses på distans eller att man inte har tillgång till internet hemma. Vårt elevhälsoteam kommer tillsammans med arbetslaget att se över vilka elever som är i behov av att få all undervisning i skolans lokaler. Om ditt barn inte kan delta i distansundervisningen hemifrån på grund av till exempel avsaknad av internet ber vi dig kontakta barnets handledare.

Fortsatt hög kvalitet är vår ambition
För oss på Kunskapsskolan Uppsala är det viktigt med en hög kvalitet på undervisningen och vi kommer att göra vårt allra yttersta för att vi ska kunna bibehålla den även de dagar eleverna har distansundervisning. För oss är elevernas lärande viktigast och vi gör nu allt för att det ska bli så bra som möjligt. Vi ber er ha i åtanke att vi gör vårt bästa i en svår situation. Tveka dock inte att höra av er om det är något ni har funderingar kring! Vi ber er också att fortsatt hålla era barn hemma vid minsta symtom.

Vad händer sedan?
Den här lösningen gäller de första två veckorna. Vi kommer under dessa två veckor att göra en bedömning tillsammans med vår huvudman Kunskapsskolan om hur vi går vidare efter det. Jag återkommer med mer information.

Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.