Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 21 januari - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 21 januari 2021

Hej!

Vi har nu arbetat på delvis distans i två veckor. Det har fungerat bra och lärarna är försiktigt positiva. Vi kommer att fortsätta med delvis distansundervisning i två veckor till för att sedan ta ett nytt beslut utifrån hur smittläget i regionen och på skolan ser ut. Vi har tagit beslutet att ha delvis distans utifrån att vi har svårt att undvika trängsel i matsal, vid skåpen samt i trapporna. Vi har utvärderat hur distansundervisningen har fungerat och kommer att ändra lite i elevernas scheman så att de kommer att vara i skolan de dagar de har praktiska ämnen som är svåra att arbeta med hemifrån samt svåra att ta igen. Eleverna kommer också att ha alla pass basgruppsvis i det nya schemat.

Eleverna kommer under vecka 4 och vecka 5 att ha distansutbildning följande dagar:

Årskurs 9: måndagar

Årskurs 8: onsdagar och fredagar

Årskurs 7: tisdagar och torsdagar

Årskurs 4-5 samt årskurs 6 kommer att ha sin undervisning i skolan alla dagar. Vi har valt att ha årskurs 9 hemma endast en dag i veckan eftersom de ska söka till gymnasiet och få slutbetyg i vår.

De dagar eleverna är hemma kommer de att få undervisning enligt sitt schema. De kommer att få en inbjudan till undervisningspassen via Google Meet och ska då koppla upp sig och delta i passet. Närmare instruktioner får eleverna av sina handledare och ämneslärare.

Fortsatt ändrade start- och sluttider
Vi kommer även fortsatt ha ändrade start- och sluttider för alla elever i årskurs 6-9. Årskurs 8 och 9 kommer att börja dagen klockan 08.40 varje dag. De startar då med en kortare basgruppssamling. De slutar klockan 14.30 som vanligt. Årskurs 6 och 7 kommer att starta som vanligt klockan 08.20 men har en kortare basgruppssamling på eftermiddagen som slutar klockan 14.20.

Ph-samtalen genomförs som vanligt varje dag. Om elevens PH-samtal infaller på en dag då årskursen har distansundervisning genomförs samtalet också digitalt på distans.

Skollunch
Eleverna i årskurs 7-9 har rätt att komma till skolan även de dagar de är hemma för att äta skollunch. Kontakta handledaren kring detta.

Elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan alla dagar
Elever som av särskilda skäl behöver vara på skolan och inte kan delta i undervisningen hemifrån de dagar det är distansundervisning kommer att vara välkomna till skolan och kommer då att sitta enskilt. Särskilda skäl kan till exempel vara stödbehov som inte kan tillgodoses på distans eller att man inte har tillgång till internet hemma. Vårt elevhälsoteam kommer tillsammans med arbetslaget att se över vilka elever som är i behov av att få all undervisning i skolans lokaler. Om ditt barn inte kan delta i distansundervisningen hemifrån på grund av till exempel avsaknad av internet ber vi dig kontakta barnets handledare.

Vad händer sedan?
Som det ser ut nu vet vi inte hur det blir efter dessa två veckor. Vi hoppas att vi kan gå över till vanlig undervisning så snart som möjligt. Vi kommer att utvärdera och göra en ny bedömning tillsammans med vår huvudman Kunskapsskolan kring en eventuell fortsättning efter vecka 4 och vecka 5. Jag återkommer då med mer information.


Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.