Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 3 februari - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 3 februari 2021

Hej!

Från och med vecka 6 och måndagen den 8 februari kommer Kunskapsskolan Uppsala att avsluta distansundervisningen.

Smittskyddsenheten Region Uppsala rekommenderar att grundskoleverksamhet inom Region Uppsala återgår till närundervisning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då smittspridningen nu under mer än en månad successivt minskat inom Region Uppsala ser smittskyddsenheten inga skäl till att avvika från dessa rekommendationer och införa ytterligare lokala smittskyddsåtgärder utöver de nationella rekommendationerna.

Detta innebär att alla våra elever är välkomna tillbaka till skolan alla dagar. Vi kommer även fortsatt att ha undervisningen basgruppsvis i den mån det är möjligt. I moderna språk har vi minskat grupperna och spridit ut eleverna. Vi kommer att ha olika start- och sluttider för de olika årskurserna för att i mesta möjliga mån minska trängsel vid skåpen och i rastzonen. Årskurs 9 kommer att börja klockan 08.40 måndag, onsdag och fredag. Årskurs 7 kommer att börja klockan 08.40 på tisdagar. Årskurs 8 kommer att börja klockan 08.40 på torsdagar. Övriga årskurser börjar som vanligt klockan 08.20. På eftermiddagarna kommer årskurserna att turas om att ha lite kortare basgruppssamling. Detta minskar trängsel vid skåpen och i trapphus men möjliggör även för eleverna att ta olika bussar från skolan. Vi har också planerat basgruppssamlingarna så att eleverna ska använda även det norra trapphuset istället för endast det inre trapphuset. Lärarna kommer också att fortsätta att placera ut eleverna basgruppsvis i workshop. Vi fortsätter också självklart att påminna eleverna om att tänka på att hålla avstånd och att tvätta händerna. Vi utvärderar alla våra åtgärder kontinuerligt.

Vi ber er att hålla era barn hemma vid minsta symptom. Om någon i hemmet testar positivt för covid-19 så ska även friska och symtomfria barn stanna hemma enligt vårdens instruktioner. Ni ska sjukanmäla era barn som vanligt om någon i hemmet testar positivt för covid-19. Vården ska kontakta samtliga personer som testat positivt för covid-19 och kommer då ge instruktioner för vad som gäller för personer som bor tillsammans med den bekräftat sjuka. Enligt Folkhälsomyndigheten gäller normalt restriktionerna i sju dagar från positivt test.

Vi vill också påminna om att vi inte tar emot externa besök på skolan. Detta gäller även er vårdnadshavare. Stort tack för er förståelse och ett gott samarbete!

Med vänliga hälsningar
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.