Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 7 maj - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 7 maj 2021

Hej!

Vi har ett fortsatt lugnt läge gällande smittspridning på skolan och vi har i nuläget väldigt få fall. Jag vill påminna om att det är fortsatt viktigt att ni meddelar skolan om era barn testar positivt för covid-19. Det är också mycket viktigt att hålla barnen hemma vid minsta symtom samt om någon annan i familjen har testat positivt.

Vi har fått resultaten av vår elev- och föräldraenkät. Det är ju minst sagt ett speciellt år och vi var såklart lite spända på om detta på något sätt skulle påverka resultatet. Enkäterna är mycket viktiga för oss eftersom de ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Det var mycket glädjande att se att vi inte bara låg kvar på samma höga nöjdhet utan även höjde oss med några procentenheter på de frågor som vi anser vara viktigast. Enkätfrågorna är graderade på en skala mellan 1-5. När vi sedan analyserar svaren räknar vi svarsalternativ 4 och 5 som positivt, tre som neutralt och svarsalternativ 1-2 som negativt. Om utfallet är att 91% av våra elever känner sig trygga i skolan så har alltså 91% av eleverna svarat en 4:a eller en 5:a på den frågan.

Det är glädjande att våra elever fortsatt känner sig trygga i skolan. Det är hela 91% som anser att de är trygga. Det är en bra siffra men självklart arbetar vi för att 100% av våra elever ska känna sig trygga i skolan. Fler elever än förra året (88%) anser att de har studiero på undervisningspassen. Studiefokuserad miljö är ett av våra prioriterade områden detta läsår så vi är glada för att vi går åt rätt håll även på den frågan. Vi har dock lite kvar att arbeta med gällande den studiefokuserade miljön innan vi är nöjda.

Vårt andra prioriterade mål är att eleverna ska veta hur det går för dem i skolarbetet och på frågan Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena har vi glädjande nog höjt oss med 6%-enheter till 84%. På frågan Min personliga handledare ger mig ett bra stöd kring mina studier och min skolsituation ligger vi nu på 93%. På frågan Jag är nöjd med hur mycket jag har lärt mig detta läsår ser vi en höjning med 3%-enheter till 83%. Det känns extra roligt att den frågan gått upp under detta pandemiår. Även ni vårdnadshavare verkar på det stora hela nöjda vilket också är roligt.

Vi på Kunskapsskolan Uppsala har hela året arbetat efter mottot att vi ska leverera högklassig undervisning trots corona. Betygskraven är desamma som under ett vanligt år och då måste vi som arbetar i skolan också få samma förutsättningar att undervisa eleverna och hjälpa dem att utvecklas. Vi är glada över att vi har haft möjlighet att ha skolan öppen så att vi har kunnat göra just det under pandemin.

Vi får hoppas att vi börjar se slutet på coronapandemin och fortsätter givetvis med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vår skolavslutning kommer även i år att bli påverkad av restriktionerna. Mer information kring det får ni från era barns handledare och arbetslag.

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.